Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

SSS

AKADEMİK TAKVİM

S: Akademik takvime nereden bakabilirim?

C: Üniversitemiz Akademik Takvimine web sitemizdeki “Akademik Takvim”  başlığı altından ulaşabilirsiniz.

KAYIT

S: ÖSYM tarafından Üniversitenize yerleştirildim. Kayıt için gerekli belgeleri ve kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim ?

C: Web sitemizde üst menüde yer alan ÖSYM işlemleri / İlk Kayıtlar başlığı altından gerekli belgeleri ve kayıt tarihlerini öğrenebilirsiniz.

S: Kayıt yenileme işlemi yaptıracak mıyım?

C: Akademik takvimden "Kayıt Yenileme" tarihlerini kontrol edip,ilgili takvim aralığında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(UBYS) üzerinden 1. sınıflar dahil ders seçme işlemini kendileri yapmalıdırlar.

Öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrenciler ilgili tarihler arasında katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak üniversite bilgi yönetim sistemi(ubys)  üzerinden ders kaydı yapmakla yükümlüdürler. Danışman onayından sonra ders kayıt onay raporunun çıktısı alınarak hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanır ve ilgililer tarafından saklanır.

KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ

S: Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nereden öğrenebilirim?

C: Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarlarını web sitemizdeki  Katkı Payları başlığı altından veya Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebilirsiniz.

S: %10’a girmenin şartları nelerdir?

C: Web sitemizin Yönetmelikler başlığı altındaki Mevzuat sekmesi Yönergeler kısmında yer alan Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesinden ulaşabilirsiniz.

S: % 10’a girdiğime dair belgeyi nereden alabilirim?

C: Öğrencisi olduğunuz ilgili akademik birimin öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.

YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ

S: Yatay geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

C: Kurumlararası ve Kurum içinden ÇOMÜ Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilmektedir. Başvuru Koşullarına ve gerekli belgelere web sitemizin Yatay Geçiş başlığı altından ulaşabilirsiniz.

S: Dikey geçişle üniversitenize yerleştim. Kaçıncı sınıftan öğrenime başlayacağım?

C: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul  Yönetim Kurulunca  intibak işlemleriniz yapılır ve öğrenime kaçıncı sınıftan başlayacağınıza karar verilir.

FARABİ – YURT DIŞI ÖĞRENCİ

S: Değişim programları hakkında nereden bilgi alabilirim?

C: Yurtiçi değişim programları için Farabi Ofisinden, Yurtdışı değişim  programları için Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz.

S: Yabancı Uyruklu öğrencilerin üniversitenize kabul edilmesi hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

C: Üniversitemiz  student.comu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DERS – SINAV

S: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilir mi?

C:  Üniversitemiz Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 12.maddesine göre yeni kayıt yaptıran öğrenciler öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında kayıt yaptırdıkları birime dilekçe (onaylı transkript ve ders içerikleri) ile başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

S: Hangi müfredata tabi olduğumu ve kaç kredi ile mezun olacağımı nereden öğrenebilirim?

C: Bölüm sekreterliğinizden, Okulunuz öğrenci işleri bürosundan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilirsiniz.

S: Kayıt yenileme işlemlerinde, alt yarıyıllardan başarısız olduğum dersi bırakıp üst yarıyıldan ders alabilir miyim?

C: Yönetmeliğimize göre başarısız olduğunuz ve döneminde almadığınız dersleri öncelikle almak zorundasınız.

S: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C: Teorik derslerin % 70’ne, uygulamalı derslerin %80’ne devam zorunluluğu vardır.

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenciler o derse ait sınavlara giremezler.

S: Akademik Yetersizlik ne demektir?

C: Genel Not Ortalaması (GNO) 1.80’in altında olan öğrenciler akademik yetersizliğe düşmüş sayılırlar. Bu öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Akademik Yetersizlik için, lisans programlarının 4.yarıyılından itibaren her dönem sonundaki GNO’ya bakılır.

Akademik Yetersizliğe düşen öğrenciler GNO’sunu yükseltmek için öncelikle başarısız oldukları dersler ile birlikte isterlerse şartlı başarılı (DC-DD) derslerini de alabilirler.

S: Bütünleme sınavına kimler girebilir?

C: Yarıyıl Sonu Sınavları sonunda başarısız olan (FF-FD) veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmasına rağmen girmeyen ve başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

S: Yaz Okulunda kaç kredilik ders alabilirim?

C: Bir öğrenci Yaz Okulunda 18 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla 3 ders alabilir.(2013 ve öncesi kayıtlılar en fazla 3 ders 10 kredi)

S: Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse en az kaç öğrenci kayıtlanmalıdır?

C: En az 8 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.

S: Yaz Okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

C: Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceden devam koşulunun yerine getirilmiş olması o dersin devam zorunluluğunu kaldırmaz.

S: Staj işlemleri için ne yapmalıyım?

C: İlgili bölüme veya akademik birime başvurmanız gerekmektedir.

BELGE - KİMLİK BAŞVURULARI

S: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?

C: UBYS üzerinden online belge talep edip, elektronik imzalandıktan sonra yine UBYS üzerinden indirebilirsiniz. Islak imzalı belge başvurularınız için okulunuzun öğrenci işleri bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

S: Öğrenci kimliğimi kaybettim, ne yapmam lazım?

C: Herhangi bir yerel gazeteye verilen kayıp ilanı ve Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesine yatırılan 25 TL kimlik ücreti dekontu ile birlikte birimlerinin öğrenci işleri bürolarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

S: Askerlik İşlemleri konusunda nereden bilgi alabilirim?

C: Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan veya askerlik şubelerinden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. EK-C2 belgeleri öğrenci işleri büronuz tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilmektedir.

KAYIT DONDURMA / YILLIK İZİN

S: Kayıt Dondurma ve İzinli Olma hakkında nereden bilgi alabilirim?

C: Yönetmeliğimizin 29, 30 ve 31. maddelerinde konuyla ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

S: En fazla kaç yarıyıl kayıt dondurabilirim?

C: Yönetmeliğimizin 29.maddesinin d bendi gereğince “Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.”kayıt dondurulur.

S: Kayıt Dondurmak için ne zamana kadar dilekçe verebilirim?

C: Kayıt dondurmak için başvurular eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı sonuna kadar yapılır. Bunun dışındaki hallerde, öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına /Yüksekokul Müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.

BURS

S: Burslar hakkında nereden bilgi alabilirim?

C: Burslar ile ilgili duyuruları biriminizdeki panolardan takip edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna veya üniversitemiz Burs ve Barınma Koordinatörlüğü'ne başvurabilirsiniz. 

YÖNETMELİK / YÖNERGE

S: Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine nereden ulaşabilirim?

C: Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine web sitemizin Mevzuat başlığından ulaşabilirsiniz.

S: Yönetmelik ve Yönergelerde takıldığım hususlar için kiminle görüşebilirim?

C: Danışmanınız, bölüm sekreterliğiniz veya biriminiz öğrenci işleri büronuz ile görüşebilirsiniz.

S: Lisansüstü Yönetmeliği hükümleri ve uygulamalar konusunda nereden bilgi alabilirim?

C: Lisansüstü Eğitim Ensitüsü'nden bilgi alabilirsiniz. 

DİĞER

S: Hazırlık sınıfı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: Yabancı Diller Yüksekokulundan ve ilgili birimin web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

S: Yandal ve çift anadal hakkında bilgi alabilir miyim?

C: Web sitemizden ilgili yönetmelik ve yönergeye ulaşabilir, detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

S: Danışmanıma ve dersi veren öğretim elemanına nasıl ulaşabilirim?

C: İlgili akademik birimdeki sekreterliğe veya öğrenci işleri bürosundaki yetkililere sorarak ulaşabilirsiniz.

S: Öğrenci hak ve işlemlerine ilişkin bilgiyi nerden alabilirim?

C: Öğrenci hak ve işlemlere ilişkin; öncelikle bölüm sekreterliklerinden, danışmanınızdan, bölüm başkanı veya yardımcılarından, birimdeki öğrenci işleri personelinden, çözümsüzlük durumunda Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi alabilirsiniz.

S: Gri  pasaport için gerekli belgeyi nereden alabilirim?

C: Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinörlüğünden alınabilir.