Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

İLGİLİ KANUNLAR

 

 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 2. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 

 

YÖNETMELİKLER

 

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

 2. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 4. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş)

 5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 8. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

 9. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 10. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

 

YÖNERGELER & UYGULAMA İLKELERİ & OİDB GÖRÜŞLERİ

 

 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi

 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devam Takip Yönergesi

 4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

 5. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

 7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Yönergesi

 8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlşkin Yönerge

 9. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi         

 10. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar

 11. 2547 Sayılı Kanunun 44.Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri (Ek Sınavlar Hakkında)

 12. Turizm Fakültesi’nin Ek Sınav Süreci Hakkındaki Görüş Soruları

 13. Önlisans-Lisans Uygulamalı Eğiitimler Yönergesi

 14. Eğitim Kataloğu Bologna Bilgi Tanımlamalarına İlişkin Uygulama Esasları 

 15. Sosyal Transkript Yönergesi

 16. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi

 17. Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 18. Eğitim Komisyonu Yönergesi