Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Excel veya PDF formatında indirebilirisiniz. 

Ekler

Kuruluştan Günümüze Öğrenci Sayıları (Grafik).pdf
Kuruluştan Günümüze Öğrenci Sayıları (Grafik).xlsx
Kuruluştan Günümüze Öğrenci Sayıları (Tablo).pdf
Kuruluştan Günümüze Öğrenci Sayıları (Tablo).xlsx