Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı