Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tanıtım Bilgisi

Misyon

Üniversitemizin birimlerine, öğretim elemanlarına, öğrencilerine, diğer paydaş kurum ve kuruluşlara; kanun ve yönetmelikler kapsamında doğru bilgiler sunmak ve etkin yönlendirmeler yapmak, öğrenci ile ilgili sürekli yenilenen, değişen süreçleri en kısa zamanda hayata geçirmektir.

Vizyon

Profesyonelleşmiş ekibi ile sürekli gelişerek ulusal standartlarda etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunan örnek bir birim olmak.

Amaç ve Hedef

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, mezun oluncaya kadar aldığı tüm hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve kolay bir şekilde yürütülmesini ve devamında verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.