Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ISO Kalite Belgeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim-Öğretim, Uluslararasılaşma ve Toplumsal Katkı faaliyetlerinin güçlendirilerek kurumsal kalitenin geliştirilmesi ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan ISO belgelerinin alınması çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu koordinatörlüğünde Kalite Güvence Ofisi’nin ISO 9001 çalışmalarına ek olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eğitim Komisyonu, Bologna Koordinatörlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi’nin faaliyet çıktıları çerçevesinde 26 Nisan 2025 tarihine kadar uluslararası geçerliliği bulunan kalite belgelerini almaya hak kazanmıştır.

ÇOMÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon ve KİDR 3.0 gereklilikleri çerçevesinde Önlisans, Lisans, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar yapılması kapsamında ISO 29990: 2010 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi, bu kapsama ek olarak toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde ISO 26000: 2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve öğrenci memnuniyetinin güvence altına alınması çerçevesinde ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite belgelerini almayı başarmıştır.

Üniversitemizin Kalite Güvence süreçlerinin güçlendirilerek sürdürülmesine destek olan tüm akademik ve idari personelimiz ile ilgili tüm birim ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.