Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Belge Alımı

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Alma;

Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Diploma veya Mezuniyet Belgesi alabilmek için; şahsen ilgili fakülte veya yüksekokul öğrenci işlerine müracaatta bulunacaklardır. 

İlişik kesme sürecinin tamamlayan öğrencilerin öğrenci kimliklerini veya kayıp olduğuna dair gazete küpürlerini birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri durumunda Diploma veya mezuniyet belgeleri teslim edilecektir. 

20 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilişik kesme süreçleri elektronik ortama taşınmıstır.  


- Öğrenci belgesi ve transkript belgesi alma;

Öğrenci belgesi ve transkript aktif öğrencilerimiz için online olarak UBYS üzerinden talep edilebilmekte aynı şekilde elektronik ortamda imzalandıktan sonra yine UBYS hesabı üzerinden indirilebilmektedir. 

İlişik kesen öğrencilerimiz transkript veya farklı belge talepleri için ilişik kestikleri/mezun oldukları akademik birime başvurmaları gerekmektedir. 


* Pasaport ve Yurtdışı çıkış harcından muafiyet belgesi ekler kısmındadır. (Formlar daktilo veya bilgisayar ile doldurulacaktır. Bu belge sadece 25 yaşından büyük öğrenciler için düzenlenecektir). "Harçsız Pasaport İşlemleri" konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı'nın 06/06/2016 tarihli ve 33674 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2016 tarihli ve 1941 sayılı yazısı ekler kısmındadır.
*  ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu ekler kısmındadır. 

    

Ekler

ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu.pdf
Disiplin Ceza Formu.docx
Harçsız Pasaport İşlemleri (İçişleri Bakanlığı'nın Yazısı).pdf
Harçsız Pasaport İşlemleri (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yazısı).pdf
Pasaport ve Yurtdışı çıkış harcından muafiyet belgesi.doc