Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

(Tıp Fakültesi Hariç)

 

           

 

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

01.08.2024

16.08.2024 (17:00)

 Değerlendirme 

19.08.2024

28.08.2024

 Sonuçların Açıklanması

29.08.2024

-

 Kesin Kayıt 

02.09.2024

04.09.2024 (17:00)

 Yedek Kayıt 

05.09.2024

06.09.2024 (17:00)

 

ÇOMÜ son 10 yıla ait taban puanlar için tıklayınız...

 

Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)  

 

1- Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Online (İnternet) Başvurusunda Bulunan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge.( E-Devlet, Elektronik imza ya da Islak İmzalı)

 

 

 1. Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 

 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi. (İnternet çıktısı)

 

 1. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi.(internet çıktısı

 

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması ve öğrenci belgesinde Kayıt Türü bilgisi yok ise eğitim görmekte olduğu üniversiteden Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. .(Transkript belgesininde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkrip belgesini yükleyebilir.)

 

 1. Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı.(Elektronik imza ya da ıslak imzalı)

 

 1. **** DGS ve 35 Yaş üstü kontenjanından başvuruda bulunacak öğrencilerin https://destek.comu.edu.tr/talepout/yeni adresinden “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı- Yatay Geçiş Birimi” seçilerek ÖYSM yerleştirme belgelerini yüklemeleri ve başvuru yapacakları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve bölüm/program bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

 

 

 

2- Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

 

Kesin kayıtlar başvuru yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci işleri bürosunda yüz yüze veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

 

 

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

 1. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).

 

 1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge

 

 1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

 

 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

 

 

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

3-Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Usul ve Esasları

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(           1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

EK MADDE 1'İN UYGULAMA, USUL VE ESASLARI İÇİN tıklayınız...