Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  Yabancı Diller Yüksekokulu ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç)

 

GÜZ YARIYILI

28-30 Ağustos 2023

Elektronik Kayıtlar

28 Ağustos -01 Eylül 2023

Manuel Kayıtlar

25-29 Eylül 2023

Kayıt Yenileme

25-26-27 Eylül 2023

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

28 Eylül 2023

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

11 Ekim 2023

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I ve II dersi İngilizce)

02-06 Ekim 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması

20-24 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavlar

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu

08-19 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

29 Ocak – 02 Şubat 2024

Bütünleme Sınavları

04 Şubat 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

* 05 Ocak 2024 - 19 Şubat 2024 Sömestr Ara Tatili

* 14 Haziran 2024 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

12-16 Şubat 2024

Kayıt Yenileme

19-23 Şubat 2024

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

19 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

15-19 Nisan 2024

Ara (Vize) Sınavlar

31 Mayıs 2024

Derslerin Sonu

03-14 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

21 Haziran 2024

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

24-28 Haziran 2024

Bütünleme Sınavları

05 Temmuz 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

 

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

08-10 Temmuz 2024

Geçici Kayıtlar

11-12 Temmuz 2024

Kesin Kayıtlar

16 Temmuz 2024

Derslerin Başlaması

03 Eylül 2024

Derslerin Sonu

04-10 Eylül 2024

Yaz Okulu Sonu Sınavları

13 Eylül 2024

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 25-26-27 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır.                          ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır.         ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2023-2024 yılı yeni kayıt olan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "11 Ekim 2023 tarihinde yüz yüze olarak merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda birinci öğretim saat 14.00'da ve merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda ikinci öğretim saat 16.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).                 

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).             

Üniversitemize 2023-2024 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2023-2024 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 01 Ocak 2024 Yılbaşı olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında:  23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2024  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

25-29 Eylül 2023

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

02-06 Ekim 2023

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması

20-24 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavlar

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu- Ders Dönemi Sonu

08-19 Ocak 2024

Güz Yarıyıl Sonu Final Sınavları

26 Ocak 2024

2023-2024 Güz Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

29 Ocak - 02 Şubat 2024

Güz Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

04 Şubat 2024

2023-2024 Güz Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

05 Ocak- 04 Şubat 2024

2023-2024 Güz Yarıyılı Tezsiz (Örgün/İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programları Dönem Projeleri Teslim Tarihleri

02 Ekim 2023-06 Şubat 2024

2023-2024 Güz Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilme Tarihi

31 Ocak  2024

Doktora Yeterlik Sınavları/Sanatta Yeterlik/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Öneri Savunma Sınavları, Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları için son gün

* 05 Ocak 2024 – 19 Şubat 2024 Ara Tatili

* 14 Haziran 2024 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

22 Ocak -01 Şubat 2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

22 Ocak -01 Şubat 2024

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

Sınavlar ve Kayıtlar

05-06  Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Bilim Sınavları

07 Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

08-09 Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Bilim Sınavları İtiraz Süresi

12-13  Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

14 Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarının Yedek Kontenjanlarının Duyurulması

15 Şubat 2024

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

26 Ocak – 23 Şubat 2024

2022-2023 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları İçin Tarih Aralığı ve Son Gün

22 Ocak -01 Şubat 2024

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin Özel Öğrenci Olarak Açılmış Olan Lisansüstü Derslere Başvuruların Kabul Edilmesi için son gün

Ders Kayıtları Bahar

12-16 Şubat  2024

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

19-23 Şubat 2024

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

19 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

15-19  Nisan 2024

Ara (Vize) Sınavlar

31 Mayıs 2024

Derslerin Sonu-Ders Dönemi Sonu

03-14 Haziran 2024

Bahar Yarıyıl Sonu Final Sınavları

21 Haziran 2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

24-28 Haziran 2024

Bahar Yarıyılı Sonu Bütünleme Sınavları

05 Temmuz 2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

03 Haziran-05 Temmuz  2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı Tezsiz (Örgün/İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programları Dönem Projeleri Teslim Tarihleri

19 Şubat  – 29 Ağustos 2024

2023-2024 Bahar Yarıyılı İçin Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilme Dönemi

29 Ağustos 2024

Doktora Yeterlik Sınavları/Sanatta Yeterlik/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Öneri Savunma Sınavları, Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları için son gün

Güz Yarıyılında: 01 Ocak 2024 Yılbaşı olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında:  23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2024  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

  • Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır/Tezli Yüksek Lisans Programlarında geçerlidir.)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Program Kayıtları

25-29 Eylül- 2023

Ders Seçimi /Kayıt Yenileme ve Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Katkı Paylarının Ödenmesi

02-06 Ekim 2023

Ders Ekleme Bırakma/Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması

20-26 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavları

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu

08-19 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

29 Ocak -04 Şubat 2024

Bütünleme Sınavları

04 Şubat 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

05 Ocak – 04 Şubat 2024

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Teslim Tarihi

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI   

01-15 Ağustos 2023

Tüm Bölümlerin Özel Yetenek Sınavı Elektronik Ön Kayıt

21-24 Ağustos 2023

Tiyatro Bölümü 1. ve 2. Aşama Sınavı

28 Ağustos 2023                 saat: 11:00-12:30

Geleneksel Türk sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı

28 Ağustos 2023                 saat: 13:30-15:00

Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı

29 Ağustos 2023                 saat: 10:00-11:30

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı

29 Ağustos 2023                 saat: 12:30-14:00

Seramik ve Cam Bölümü Özel Yetenek Sınavı

29 Ağustos 2023                 saat: 15:00-16:30

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı

01 Eylül 2023

Sınav Sonuçlarının İlanı

02-07 Eylül 2023

Kesin Kayıtlar

09-11 Eylül 2023

1. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt

13-14 Eylül 2023

2. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt

16-18 Eylül 2023

3. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt

20-21 Eylül 2023

4. Yedek Liste ve Kesin Kayıt

25-29 Eylül 2023

Ek Yerleştirme

25-29 Eylül 2023

Kayıt Yenileme

12 Ekim 2023

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı

02-06 Ekim 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması

20-24 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavlar

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu

08-19 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

29 Ocak- 02 Şubat 2024

Bütünleme Sınavları

04 Şubat 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

* 05 Ocak 2024 – 19 Şubat 2024 Sömestr Ara Tatili

* 14 Haziran 2024 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

12-16 Şubat 2024

Kayıt Yenileme

19-23 Şubat 2024

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

19 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

15-19 Nisan 2024

Ara (Vize) Sınavlar

31 Mayıs 2024

Derslerin Sonu

03-14 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

21 Haziran 2024

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

24-28 Haziran 2024

Bütünleme Sınavları

05 Temmuz 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

 

Üniversitemiz 2023-2024 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "12 Ekim 2023 tarihinde yüz yüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 15.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2022-2023 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2023-2024 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 01 Ocak 2024 Yılbaşı olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına

Bahar Yarıyılında: 9 Nisan 2024 öğleden sonra arefe,10-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı, 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

 

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

TURİZM FAKÜLTESİ ve GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

28-30 Ağustos 2023

Elektronik Kayıtlar

28 Ağustos - 1 Eylül 2023

Yüzyüze Kayıtlar

04-15 Eylül 2023

Kayıt Yenileme

 

04 Ekim 2023

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

18 Eylül 2023

Derslerin Başlaması

25-29 Eylül 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

13-17 Kasım 2023

Ara (Vize) Sınavlar

22 Aralık 2023

Derslerin Sonu

25 Aralık 2023 - 05 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

12 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

15-19 Ocak 2024

Bütünleme Sınavları

21 Ocak 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

22-26 Ocak 2024

Kayıt Yenileme

29 Ocak 2024

Derslerin Başlaması

29 Ocak 2024 - 02 Şubat 2024

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

25-29 Mart 2024

Ara (Vize) Sınavlar

03 Mayıs 2024

Derslerin Sonu

06-17 Mayıs 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

24 Mayıs 2024

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

27-31 Mayıs 2024

Bütünleme Sınavları

02 Haziran 2024

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Bahar Yarıyılında:  09 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı Arifesi) öğleden sonra ve 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı iş günü tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi günü ders yapılmasına

01 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi günü ders yapılmasına

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyıl bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

18-22 Eylül 2023

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programa Kayıt Olma

25-26-27 Eylül 2023 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

28 Eylül 2023

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur) 

02 Ekim 2023

Derslerin Başlaması   

04 Ekim 2023

Hazırlık Eğitimi Oryantasyon Toplantısı

11 Ekim 2023

Yeni Kayıt Olan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I ve II dersi)

20 Kasım 2023          

Zorunlu Yabancı Dil I İngilizce Dersi Vize Sınav)             

21-22-23 Kasım 2023

Yabancı Dil Hazırlık Programı Ara (Vize) Sınavlar            

05 Ocak 2024

Derslerin Sonu                                  

08 Ocak 2024

Zorunlu Yabancı Dil I İngilizce Dersi Final Sınavı                         

09-10-11 Ocak 2024

Yabancı Dil Hazırlık Programı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları                   

19 Ocak 2024

Hazırlık Birimleri Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih                         

16 Ocak 2024

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı                             

24-25-26 Ocak 2024

Güz Yarıyılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları         

* 05 Ocak 2024- 19 Şubat 2024 Sömestr Ara Tatili                                

* 14 Haziran 2024 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi             

BAHAR YARIYILI

12-16 Şubat 2024

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programa Kayıt Olma

19 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

15 Nisan 2024

Zorunlu Yabancı Dil II İngilizce Dersi Vize Sınavı            

16-17-18 Nisan 2024           

Yabancı Dil Hazırlık Programı Ara (Vize) Sınavlar                        

31 Mayıs 2024

Derslerin Sonu          

03 Haziran 2024

Zorunlu Yabancı Dil II İngilizce Dersi Final Sınavı

04-05-06 Haziran 2024   

Yabancı Dil Hazırlık Programı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

14 Haziran 2024

Hazırlık Birimleri Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

25 Haziran 2024

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı                 

26-27-28 Haziran 2024   

Yıl Sonu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları

NOT: 25-26-27 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2023-2024 yılı yeni kayıt olan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "11 Ekim 2023 tarihinde yüz yüze olarak merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda birinci öğretim saat 14.00'da ve merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda ikinci öğretim saat 16.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).                 

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).                 

Üniversitemize 2023-2024 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2023-2024 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 01 Ocak 2024 Yılbaşı olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2024  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Yaz Okulunda: 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

28-30 Ağustos 2023

Elektronik Kayıtlar

28 Ağustos - 1 Eylül 2023

Yüzyüze Kayıtlar

18-22 Eylül 2023

Kayıt Yenileme

25-29 Eylül 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

25 Eylül 2023-05 Ocak 2024

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri

20 Kasım – 01 Aralık 2023

Ara Sınav Dönemi (*)

08-12 Ocak 2024

Yarıyıl Final Sınav Dönemi (*)

19 Ocak 2024

Yarıyıl Final Notu Son Giriş Tarihi

22-26 Ocak 2024

Yarıyıl Bütünleme Sınav Dönemi (*)

31 Ocak 2024

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

15 Ocak 2024-02 Şubat 2024

Yarıyıl Tatilinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

BAHAR YARIYILI

29 Ocak 2024-02 Şubat 2024

Kayıt Yenileme

05-09 Şubat 2024

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

05 Şubat 2024-17 Mayıs 2024

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri

18-29 Mart 2024

Ara Sınav Dönemi (*)

20-31 Mayıs 2024

Final Sınav Dönemi (*)

07 Haziran 2024

Final Notu Son Giriş Tarihi

24 Haziran 2024-05 Temmuz 2024

Bütünleme Sınav Dönemi (*)

10 Temmuz 2024

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

19 Temmuz 2024

Tek Ders Sınavı

26 Temmuz 2024

Tek Ders Sınavı notu son giriş tarihi

- Güz ve Bahar yarıyıllarında her ders için 1 ara sınav yapılır.

(*) Ortak zorunlu dersler dışındaki dersler için ara sınav, final ve bütünleme tarihleri

- Ara sınav dönemlerinde teorik dersler, laboratuvar ve preklinik uygulamaları yapılmaz.

- İhtiyaç duyulması halinde resmi tatiller haricinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

- 4. ve 5. Sınıfların Klinik Uygulama Dersleri hariç

 


TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1

28 Ağustos-  1 Eylül 2023 

ÖSYS Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları

18 Eylül 2023

Derslerin Başlangıcı

18 Eylül 2023

Oryantasyon Eğitimi

15 Ocak – 26 Ocak 2024

Ara Tatil

31 Mayıs 2024

Ders Bitimi

24-28 Haziran 2024

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

15-19 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 2

04-08 Eylül 2023

Kayıt Yenileme 

11 Eylül 2023

Derslerin Başlangıcı

11 Eylül 2023

Oryantasyon Eğitimi

15 Ocak-26 Ocak 2024

Ara Tatil

31 Mayıs 2024

Ders Bitimi

24-28 Haziran 2024

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

15-19 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 3

28 Ağustos-01 Eylül 2023

Kayıt Yenileme 

04 Eylül 2023

Derslerin Başlangıcı

04 Eylül 2023

Oryantasyon Eğitimi

08-19 Ocak 2024

Ara Tatil

31 Mayıs 2024

Ders Bitimi

24-28 Haziran 2024

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

15-19 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 4

21-25 Ağustos 2023

Kayıt Yenileme

28 Ağustos 2023

Derslerin  Başlangıcı

28-29 Ağustos 2023

Oryantasyon Eğitimi

15-26 Ocak 2024

Ara Tatil

28 Haziran 2024

Ders Bitimi

15-19 Temmuz 2024

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 5

07-11 Ağustos 2023

Kayıt Yenileme

14 Ağustos 2023

Derslerin  Başlangıcı

14-15 Ağustos 2023

Oryantasyon Eğitimi

01-12 Ocak 2024

Ara Tatil

07 Haziran 2024

Ders Bitimi

24-28 Haziran 2024

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 6

10-14 Temmuz 2023

Kayıt Yenileme

15 Temmuz 2023

Derslerin  Başlangıcı

17 Temmuz 2023

Oryantasyon Eğitimi

14 Temmuz 2024

Ders Bitimi