Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2022-2023 Akademik Takvimi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  Yabancı Diller Yüksekokulu ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç)

GÜZ YARIYILI

22-24 Ağustos 2022

Elektronik Kayıtlar

22-26 Ağustos 2022

Yüzyüze Kayıtlar

26 Eylül - 07 Ekim 2022

Kayıt Yenileme- Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

26-27-28 Eylül 2022

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

30 Eylül 2022

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

19 Ekim 2022

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I ve II dersi İngilizce)

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

05-09 Aralık 2022

Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu

16-27 Ocak 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

03 Şubat 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

06-10 Şubat 2023

Bütünleme Sınavları

12 Şubat 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

*13 Ocak 2023 - 20 Şubat 2023 Sömestr Ara Tatili

* 09 Haziran 2023 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

15-24 Şubat 2023

Kayıt Yenileme- Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10-14 Nisan 2023

Ara (Vize) Sınavlar

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

29 Mayıs - 09 Haziran 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

16 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

19-23 Haziran  2023

Bütünleme Sınavları

26 Haziran 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

 

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

03-05 Temmuz 2023

Geçici Kayıtlar

06-07 Temmuz 2023

Kesin Kayıtlar

10 Temmuz 2023

Derslerin Başlaması

25 Ağustos 2023

Derslerin Sonu

28 Ağustos - 01 Eylül 2023

Yaz Okulu Sonu Sınavları

08 Eylül 2023

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 26-27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2022-2023 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "12 Ekim 2022 tarihinde yüz yüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 15.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2022-2023 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2022-2023 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2022 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı öncesi iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında:  20-21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı, 01 Mayıs  2023  Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1

22-26 Ağustos 2022

Yüzyüze Kayıtlar

03 Ekim 2022

Derslerin Başlangıcı

03 Ekim 2022

Oryantasyon Eğitimi

23 Ocak - 05 Şubat 2023

Ara Tatil

02 Haziran 2023

Ders Bitimi

19-23 Haziran 2023

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

03-07 Temmuz 2023

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 2

 

Kayıt Yenileme 

05 Eylül 2022

Derslerin Başlangıcı

05 Eylül 2022

Oryantasyon Eğitimi

30 Ocak - 12 Şubat 2023

Ara Tatil

19 Mayıs 2023

Ders Bitimi

05-09 Haziran 2023

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

19-23 Haziran 2023

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 3

 

Kayıt Yenileme 

05 Eylül 2022

Derslerin Başlangıcı

05 Eylül 2022

Oryantasyon Eğitimi

09-22 Ocak 2023

Ara Tatil

26 Mayıs 2023

Ders Bitimi

12-16 Haziran 2023

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

03-07 Temmuz 2023

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 4

 

Kayıt Yenileme

25 Ağustos 2022

Derslerin  Başlangıcı

25-26 Ağustos 2022

Oryantasyon Eğitimi

16-29 Ocak 2023

Ara Tatil

16 Haziran 2023

Ders Bitimi

26 Haziran -07 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 5

 

Kayıt Yenileme

29 Ağustos 2022

Derslerin  Başlangıcı

25-26 Ağustos 2022

Oryantasyon Eğitimi

16-29 Ocak 2023

Ara Tatil

16 Haziran 2023

Ders Bitimi

26 Haziran - 07 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 6

 

Kayıt Yenileme

15 Temmuz 2022

Derslerin  Başlangıcı

18 Temmuz 2022

Oryantasyon Eğitimi

14 Temmuz 2023

Ders Bitimi

     

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

22-24 Ağustos 2022

Elektronik Kayıtlar

22-26 Ağustos 2022

Yüzyüze Kayıtlar

26-30 Eylül 2022

Kayıt Yenileme

03-07 Ekim 2022

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

03 Ekim 2022-20 Ocak 2023

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri

12 Eylül 2022-10 Şubat 2023

Klinik Uygulama Derslerinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

28 Kasım - 09 Aralık 2022

Ara Sınav Dönemi (*)

23-27 Ocak 2023

Yarıyıl Final Sınav Dönemi (*)

03 Şubat 2023

Yarıyıl Final Notu Son Giriş Tarihi

06-10 Şubat 2023

Yarıyıl Bütünleme Sınav Dönemi (*)

13 Şubat 2023

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

20 Ocak - 17 Şubat Şubat 2023

Yarıyıl Tatilinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

BAHAR YARIYILI

13-17 Şubat 2023

Kayıt Yenileme

20-24 Şubat 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

20 Şubat - 09 Haziran 2023

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri

10-20 Nisan 2023

Ara Sınav Dönemi (*)

12-23 Haziran 2023

Final Sınav Dönemi (*)

30 Haziran 2023

Final Notu Son Giriş Tarihi

20 Şubat - 09 Haziran 2023

Klinik Uygulama Derslerinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

09 Haziran - 03 Temmuz 2023

Klinik Uygulama Dersleri Telafi Tarihi

03-14 Temmuz 2023

Bütünleme Sınav Dönemi (*)

17 Temmuz 2023

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

25 Temmuz 2023

Tek Ders Sınavı

28 Temmuz 2023

Tek Ders Sınavı notu son giriş tarihi

 

- Güz ve Bahar yarıyıllarında her ders için 1 ara sınav yapılır.

(*) Ortak zorunlu dersler dışındaki dersler için ara sınav, final ve bütünleme tarihleri

- Ara sınav dönemlerinde teorik dersler, laboratuvar ve preklinik uygulamaları yapılmaz.

- İhtiyaç duyulması halinde resmi tatiller haricinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

- "Kliniğe Giriş" dersinin gözlemci öğrenci uygulamaları ve klinik uygulama dersleri ara sınav dönemlerinde de yapılabilir.

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURİZM FAKÜLTESİ ve GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

22-24 Ağustos 2022

Elektronik Kayıtlar

22-26 Ağustos 2022

Yüzyüze Kayıtlar

05-16 Eylül 2022

Kayıt Yenileme

 

19 Ekim 2022

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

19 Eylül 2022

Derslerin Başlaması

19-30 Eylül 2022

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

14-18 Kasım 2022

Ara (Vize) Sınavlar

23 Aralık 2022

Derslerin Sonu

26 Aralık - 06 Ocak 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

13 Ocak 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

16-20 Ocak 2023

Bütünleme Sınavları

22 Ocak 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

23-27 Ocak 2023

Kayıt Yenileme

30 Ocak 2023

Derslerin Başlaması

30 Ocak - 10 Şubat 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

27 - 31 Mart 2023

Ara (Vize) Sınavlar

05 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

08-18 Mayıs 2023

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Mayıs 2023

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

29 Mayıs - 02 Haziran 2023

Bütünleme Sınavları

09 Haziran 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2022 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı öncesi iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

 Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma günü olarak tatil olmasından dolayı  takip eden Cumartesi ve Pazar günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyıl bir Cumartesi günü ders yapılmasına

     

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2022- 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

26–27-28 Eylül 2022

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

26-30 Eylül 2022

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programa Kayıt Olma

30 Eylül 2022

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı. (Katılım Zorunludur)

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

12 Ekim 2022

Hazırlık Eğitimi Oryantasyon Toplantısı

19 Ekim 2022

Yeni Kayıt Olan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil 1 ve 2 dersi  İngilizce)

5 Aralık 2022

Zorunlu Yabancı Dil I İngilizce Dersi Vize Sınavı

5 Aralık - 9 Aralık 2022

Yabancı Dil Hazırlık Programı Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu

16 Ocak 2023

Zorunlu Yabancı Dil I İngilizce Dersi Final Sınavı

17-18-19 Ocak 2023

Yabancı Dil Hazırlık Programı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

26 Ocak 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

3 Ocak 2022

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı

31 Ocak - 1-2 Şubat 2023

Güz Yarıyılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları

* 13 Ocak 2023- 20 Şubat 2023 Sömestr Ara Tatili

* 9 Haziran 2023 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

13-17 Şubat 2023

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programa Kayıt Olma

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10 Nisan 2023

Zorunlu Yabancı Dil II İngilizce Dersi Vize Sınavı

11-14 Nisan 2023

Yabancı Dil Hazırlık Programı Ara (Vize) Sınavlar

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

29 Mayıs 2023

Zorunlu Yabancı Dil II İngilizce Dersi Final Sınavı

30-31 Mayıs 2023

Yabancı Dil Hazırlık Programı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

08 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

13-14-15 Haziran 2023

Yıl Sonu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları

21 Haziran 2023

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı

Not:

26-27-28 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksek Okulu web sitesinden duyurulacaktır. ( http://ydyo.comu.edu.tr)

Üniversitemiz 2022-2023 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "19 Ekim 2022 tarihinde yüz yüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 15.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2022-2023 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2022-2023 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Bahar Yarıyılında: 20-21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı, 01 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,


2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

15-26 Ağustos 2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

15-26 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

Sınavlar ve Kayıtlar

28 Haziran 2022

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)(Tezli Yüksek Lisans Programlarında geçerlidir.)

05-06 Eylül 2022

Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Bilim Sınavları

08 Eylül 2022

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

12-15 Eylül 2022

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

19 Eylül 2022

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması

20-21 Eylül 2022

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik Programlarına kabul edilen yedek adayların kayıt yaptırmaları

23 Eylül 2022

Güz yarıyılı kayıt dondurma başvuruları için son gün

23 Eylül -30 Eylül 2022

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin özel öğrenci olarak açılmış olan Lisansüstü derslere başvuru tarihleri

Ders Kayıtları

26 Eylül-09 Ekim 2022

Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

10-14 Ekim 2022

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

05 Aralık - 09 Aralık 2022

Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu - Dönem Sonu

16-27 Ocak 2023

Güz Yarıyıl Sonu Final Sınavları

03 Şubat 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi için Son Tarih

06 Şubat - 10 Şubat 2023

Güz Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

03 Şubat 2023

2022-2023 Güz Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

12 Şubat 2023

2022-2023 Güz Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

10 Ekim 2022 - 06 Şubat 2023

2022-2023 Bahar  yarıyılı Tezli Yüksek Lisans Tez önerilerinin Enstitüye bildirilme dönemi

10 Ekim 2022- 31 Ocak 2022

Tezli Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavları

(Tez Savunması için yeterli kredi ve AKTS sahip olma şartı ile)

16-31 Ocak 2023

Doktora Yeterlik Sınavları/Sanatta Yeterlik/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Öneri Savunma sınavları

16 Ocak -12 Şubat 2023

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Teslim Tarihi

16 Ocak 2023 -20 Şubat 2023: Sömestr Ara Tatili

09 Haziran 2023: Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

09-18 Ocak 2023

2022-2023 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

09-18 Ocak 2023

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Sınavlar ve Kayıtlar

 03 Ocak 2023

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.) (Tezli Yüksek Lisans Programlarında geçerlidir.)

23-24 Ocak 2023

Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Bilim Sınavları

26 Ocak 2023

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kabul edilenlerin duyurulması

30-31 Ocak 2023

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına ilk kez kabul edilenlerin Enstitüye kayıt yaptırmaları

01 Şubat 2023

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması

02-03 Şubat 2023

Tezli Yüksek Lisans, Örgün/İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

09 Ocak -03 Şubat 2023

2022-2023 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Tarihleri

06 Şubat -10 Şubat 2023

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin özel öğrenci olarak açılmış olan Lisansüstü derslere başvuru tarihleri

Ders Kayıtları

15-24 Şubat 2023

Katkı Paylarının ödenmesi/Kayıt Yenileme/Ders Seçimi/Danışman onayları

20-24 Şubat 2023

Ders ekleme, Bırakma/Danışman onayları

Dersler ve Sınavlar

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10-14 Nisan 2023

Ara (Vize) Sınavlar

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu-Dönem Sonu

29 Mayıs - 09 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Sonu Final Sınavları

19-23 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Sonu Bütünleme Sınavları

21 Haziran 2023

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)(Tezli Yüksek Lisans Programlarında geçerlidir.)

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

16 Haziran 2023

2022-2023 Bahar Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

26 Haziran 2023

2022-2023 Bahar Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

20 Şubat – 31 Ağustos 2023

Tezli Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavları

(Tez Savunması için yeterli kredi ve AKTS sahip olma şartı ile)

20 Şubat - 31 Ağustos 2023

2023-2024 Güz yarıyılı için Tezli  Yüksek Lisans Tez önerilerinin Enstitüye bildirilme dönemi

05 Haziran - 31 Ağustos 2023

Doktora Yeterlik Sınavları/Sanatta Yeterlik/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Öneri Savunma sınavları

29 Mayıs - 26 Haziran 2023

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Teslim Tarihi

  • Güz yarıyılında 28 Ekim 2022 öğleden sonra resmi tatil olmasından dolayı 30 Ekim 2023 Pazar günü ders yapılmasına

Bahar yarıyılında;

  • 01 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü iş günü tatil olmasından dolayı 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü ders yapılmasına
  • 19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü ders yapılmasına
  • 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 02 Eylül 2023 Cumartesi günü ders yapılmasına
  • 20 Nisan 2023 Öğleden sonra ve 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi/Pazar günü ders yapılmasına
  • 27 Haziran 2023 öğleden sonra 28-29-30 Haziran 2023 Kurban Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 01-02 Temmuz 2023 Cumartesi/Pazar günü ders yapılmasına
       

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

15-26 Ağustos 2022

2022-2023 Güz yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Tarihi

02 Eylül 2022

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

05-08 Eylül 2022

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Asil Olarak Kabul Edilenlerin katkı paylarını ödemesi ve Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

09 Eylül 2022

Boş Kalan Kontenjanların ve Yedek Adayların Duyurulması

12-21 Eylül 2022

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

26 Eylül -09 Ekim 2022

Ders Seçimi/Kayıt Yenileme ve Eğitime devam eden öğrencilerin katkı paylarının ödenmesi

10-14 Ekim 2022

Ders Ekleme Bırakma/Danışman onayları

Dersler ve Sınavlar

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

05 Aralık - 09 Aralık 2022

Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu - Dönem Sonu

16-27 Ocak 2023

Güz Yarıyıl Sonu Final Sınavları

03 Şubat 2023

Güz yarıyılı Başarı Notlarının Internet üzerinden girilmesi için son tarih

06 Şubat - 10 Şubat 2023

Güz Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

12 Şubat 2023

Bütünleme Notlarının Internet üzerinden girilmesi için son tarih

16 Ocak - 12 Şubat 2023

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Teslim Tarihi

 

 

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

09-18 Ocak 2023

2022-2023 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Tarihi

20 Ocak 2023

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

23-26 Ocak 2023

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına asil olarak kabul edilenlerin katkı paylarını ödemesi ve Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

27 Ocak 2023

Boş Kalan Kontenjanlarının ve yedek adayların duyurulması

30 Ocak - 03 Şubat 2023

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

15-24 Şubat 2023

Ders Seçimi/Kayıt Yenileme ve Eğitime devam eden öğrencilerin katkı paylarının ödenmesi

20-24 Şubat 2023

Ders Ekleme ve Bırakma / Danışman onayları

Dersler ve Sınavlar

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10-14 Nisan 2023

Ara (Vize) Sınavları

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

29 Mayıs-09 Haziran 2023

Yarıyıl sonu (Final) Sınavları

16 Haziran 2023

Bahar yarıyılı Başarı Notlarının Internet üzerinden girilmesi için son tarih

19-23 Haziran 2023

Bütünleme Sınavları

26 Haziran 2023

Bütünleme Notlarının Internet üzerinden girilmesi için son tarih

29 Mayıs - 26 Haziran 2023

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Dönem Projesi Teslim Tarihi

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

01 - 10 Ağustos 2022

Özel Yetenek Sınavları Elektronik Ön Kayıt

16 Ağustos 2022

Tiyatro Bölümü 1. Aşama Sınavı

17 Ağustos 2022

Tiyatro Bölümü 2. Aşama Sınavı

15 - 16 Ağustos 2022

Plastik Sanatlar Özel Yetenek Sınavı

18 - 19 Ağustos 2022

Plastik Sanatlar Sınav Sonuçlarının İlanı

20 - 24 Ağustos 2022

Kesin Kayıtlar

26 - 28 Ağustos 2022

1. Yedek Liste ilanı ve Kesin Kayıt

30 - 31 Ağustos - 01 Eylül 2022

2. Yedek liste ilanı ve Kesin Kayıt

03 - 05 Eylül 2022

3. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt

07 - 09 Eylül 2022

4. Yedek Liste ve Kesin Kayıt

26 Eylül – 09 Ekim 2022

Kayıt Yenileme ve Danışman Onayları, Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

YADYO. tarafından belirlenecektir.

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı

10 Ekim 2022

Derslerin Başlaması

05 - 09 Aralık 2022

Ara (Vize) Sınavlar

13 Ocak 2023

Derslerin Sonu

16 - 27  Ocak 2023

Yarıyıl Sonu Final Sınavları

03 Şubat 2023

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

06  - 10 Şubat 2023

Bütünleme Sınavları

14 Şubat 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

* 13 Ocak 2023 - 20 Şubat 2023 Sömestr Ara Tatili

BAHAR YARIYILI

15 - 24 Şubat 2023

Kayıt Yenileme

20-24 Şubat 2023

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

     

 

20 Şubat 2023

Derslerin Başlaması

10 - 14 Nisan 2023

Ara (Vize) Sınavlar

26 Mayıs 2023

Derslerin Sonu

29 Mayıs - 09 Haziran 2023

Bahar Yarıyıl Sonu Final Sınavları

16 Haziran 2023

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

19-23 Haziran 2023

Bahar Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

27 Haziran 2023

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son tarih

 

Yeni  kayıt  yaptıran  öğrencilerin  gireceği Zorunlu  Yabancı  Dil dersi  Muafiyet  Sınavı 19 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.

 

 

Güz yarıyılında:

*28 Ekim 2022 öğleden sonra resmi tatil olmasından dolayı 30 Ekim 2023 Pazar günü ders yapılmasına

Bahar   Yarıyılında:    

*01 Mayıs 2023 Emek ve Dayanışma Günü iş günü tatil olmasından dolayı 06 Mayıs 2023 Cumartesi-Pazar  günü ders yapılmasına

*19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 20 Mayıs 2023 Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına

*30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 02 Eylül 2023 Cumartesi –Pazar günü ders yapılmasına

*20 Nisan 2023 Öğleden sonra ve 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi/Pazar günü ders yapılmasına

*27 Haziran 2023 öğleden sonra 28-29-30 Haziran 2023 Kurban Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı 01-02 Temmuz 2023 Cumartesi/Pazar günü ders yapılmasına

 Güz  ve  Bahar  Yarıyılında:  YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,