Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi,

Yabancı Diller Yüksekokulu hariç)

GÜZ YARIYILI

04-08 Eylül 2021

Elektronik Kayıtlar

06-10 Eylül 2021

Yüzyüze Kayıtlar

04 - 08 Ekim 2021

Kayıt Yenileme

 27-28-29 Eylül 2021

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

 01 Ekim 2021

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

 20 Ekim 2021

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

11-15 Ekim 2021

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

11 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

06-10 Aralık 2021

Ara (Vize) Sınavlar

14 Ocak 2022

Derslerin Sonu

17-28 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

04 Şubat 2022

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

07-11 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları

13 Şubat 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

* 14 Ocak 2022 - 21 Şubat 2022 Sömestr Ara Tatili

* 10 Haziran 2022 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

14-18 Şubat 2022

Kayıt Yenileme

21-25 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

21 Şubat  2022

Derslerin Başlaması

18-22 Nisan2022

Ara (Vize) Sınavlar

27 Mayıs 2022

Derslerin Sonu

30 Mayıs-10 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

17 Haziran 2022

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

20-24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

01 Temmuz 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

04-06 Temmuz 2022

Geçici Kayıtlar

07-08 Temmuz 2022

Kesin Kayıtlar

18Temmuz 2022

Derslerin Başlaması

02 Eylül 2022

Derslerin Sonu

05-09  Eylül 2022

Yaz Okulu Sonu Sınavları

16 Eylül 2022

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 27-28-29 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemiz 2021-2022 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "20 Ekim 2021 tarihinde yüzyüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 14.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Enstitüler Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2021-2022 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2021-2022 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2021 öğleden sonra, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına, 02-04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı iş günü tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına, 19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

Yaz Okulunda: 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı olması nedeniyle bir Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Yabancı Diller Yüksekokulu için)

GÜZ YARIYILI

4-8 Eylül 2021

Elektronik Kayıtlar

6-10 Eylül 2021

Yüzyüze Kayıtlar

04- 08 Ekim 2021

Kayıt Yenileme

27-28-29 Eylül 2021

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur)

01 Ekim 2021

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur)

20 Ekim 2021

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

11- 15 Ekim 2021

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

11 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

06- 10 Aralık 2021

Ara (Vize) Sınavlar

14 Ocak 2022

Derslerin Sonu

17- 28 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

04 Şubat 2022

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

07 Şubat 2022- 11 Şubat 2022

Güz Dönemi Sonu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları

17 Ocak 2022

Güz Dönemi Sonu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı

* 14 Ocak 2022- 21 Şubat 2022 Sömestr Ara Tatili

* 10 Haziran 2022 Yaz Tatili Dönemi Başlangıç Tarihi

BAHAR YARIYILI

21 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

18-22 Nisan 2022

Ara (Vize) Sınavlar

27 Mayıs 2022

Derslerin Sonu

30 Mayıs- 10 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

17 Haziran 2022

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

20-24 Haziran 2022

Yıl Sonu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları

05 Eylül 2022

Bahar Dönemi Sonu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavı

NOT: 27-28-29 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemiz 2021-2022 yılı yeni kayıtlanan tüm öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavının (İngilizce), "20 Ekim 2021 tarihinde yüzyüze olarak merkezdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 11.00'da ve ilçelerdeki tüm okullarda normal ve ikinci öğretim saat 14.00'da yapılmasına, uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrencilerin bu dersten muaf sayılmasına ve başarı notlarının "Zorunlu Yabancı Dil" dersi olarak transkriptlerine işlenmesine karar verilmiştir. Zorunlu Yabancı Dil 1 ve 2 dersleri muafiyet sınavına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sonlarında yapılan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yabancı Dil Sınavına dair detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır (http://ydyo.comu.edu.tr).

Üniversitemize 2021-2022 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2021-2022 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2021 öğleden sonra, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında: 02-04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı iş günü tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına, 19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURİZM FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

4-8 Eylül 2021

Elektronik Kayıtlar

6-10 Eylül 2021

Yüzyüze Kayıtlar

31 Ağustos-10 Eylül 2021

Kayıt Yenileme

20 Ekim 2021

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

13-24 Eylül  2021

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

13 Eylül 2021

Derslerin Başlaması

08-12 Kasım 2021

Ara (Vize) Sınavlar

17 Aralık 2021

Derslerin Sonu

20-31 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

07 Ocak 2022

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

10-14 Ocak  2022

Bütünleme Sınavları

16 Ocak 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

17-21 Ocak 2022

Kayıt Yenileme

24 Ocak -04 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

24 Ocak 2022

Derslerin Başlaması

21-25 Mart 2022

Ara (Vize) Sınavlar

29 Nisan 2022

Derslerin Sonu

09-20 Mayıs 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

27 Mayıs 2022

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

30 Mayıs - 03 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

10 Haziran 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Güz Yarıyılında: 28 Ekim 2021 öğleden sonra, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1

Tıp Fakültesinde Elektronik Kayıt yapılmamaktadır.

 

06-10 Eylül 2021

Yüzyüze Kayıtlar

13 Eylül 2021

Derslerin Başlangıcı

14-18 Eylül 2021

Oryantasyon Eğitimi

10-21 Ocak 2022

Ara Tatil

20 Mayıs 2022

Ders Bitimi

06-10 Haziran 2022

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

20-24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 2

06- 10 Eylül 2021

Kayıt Yenileme 

13 Eylül 2021

Derslerin Başlangıcı

13 Eylül 2021

Oryantasyon Eğitimi

03-14 Ocak 2022

Ara Tatil

27 Mayıs 2022

Ders Bitimi

13-17 Haziran 2022

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

27 Haziran- 01 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 3

06-10 Eylül 2021

Kayıt Yenileme 

13 Eylül 2021

Derslerin Başlangıcı

13 Eylül 2021

Oryantasyon Eğitimi

17-28 Ocak 2022

Ara Tatil

03 Haziran 2022

Ders Bitimi

20-24 Haziran 2022

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

04 -08 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

   

DÖNEM 4

31 Ağustos-03 Eylül 2021

Kayıt Yenileme

06 Eylül 2021

Derslerin  Başlangıcı

06 Eylül 2021

Oryantasyon Eğitimi

24 Ocak-04 Şubat 2022

Ara Tatil

24 Haziran 2022

Ders Bitimi

04 -15 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 5

16-20 Ağustos 2021

Kayıt Yenileme

23 Ağustos 2021

Derslerin  Başlangıcı

23 Ağustos 2021

Oryantasyon Eğitimi

10-21 Ocak 2022

Ara Tatil

17 Haziran 2022

Ders Bitimi

27 Haziran-08 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 6

12-16 Temmuz 2021

Kayıt Yenileme

12 Temmuz 2021

Derslerin  Başlangıcı

12 Temmuz 2021

Oryantasyon Eğitimi

10 Temmuz 2022

Ders Bitimi

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

BAHAR YARIYILI

Elektronik Kayıtlar

4-8 Eylül 2021

Yüzyüze Kayıtlar

6-10 Eylül 2021

Kayıt Yenileme

06-10 Eylül 2021

31 Ocak - 04 Şubat 2022

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri

13 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021

31 Ocak 2022 – 20 Mayıs 2022

Klinik Oryantasyon Eğitimi Başlama-Bitiş Tarihleri   06 Eylül 2021 - 01 Ekim 2021

Klinik Uygulama Derslerinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

 

 04 Ekim 2021 - 08 Temmuz 2022

Klinik Uygulama Dersleri Telafi Tarihi

18 Temmuz 2022 - 05 Ağustos 2022

Arasınav Dönemi*

01 Kasım 2021 - 14 Kasım 2021

21 Mart 2022 - 01 Nisan 2022

Yarıyıl Final Dönemi*

03-07 Ocak 2022 (Tek dönemlik dersler)

Yarıyıl Final Notu Son Giriş Tarihi

10 Ocak 2022

Yarıyıl Bütünleme Dönemi*

17 Ocak - 21 Ocak 2022 (Tek dönemlik dersler)

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

24 Ocak 2022

Yarıyıl Tatilinin Başlama ve Bitiş Tarihleri

10 Ocak – 28 Ocak 2022

Final Dönemi*

30 Mayıs 2022 – 12 Haziran 2022

Final Notu Son Giriş Tarihi

14 Haziran 2022

Klinik Uygulama Dersleri Final Dönemi

18 Temmuz 2022 - 29 Temmuz 2022

Klinik Uygulama Dersleri Final Notu Son Giriş Tarihi

01 Ağustos 2022

Bütünleme Dönemi*

20 Haziran 2022- 1 Temmuz 2022

Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

5 Temmuz 2022

Klinik Uygulama Dersleri  Bütünleme Dönemi*

08 Ağustos 2022 - 19 Ağustos 2022

Klinik Uygulama Dersleri  Bütünleme Notu Son Giriş Tarihi

22 Ağustos 2022

Tek Ders Sınavı

26 Ağustos 2022

 

 - Güz ve Bahar yarıyıllarında her ders için 1 ara sınav yapılır.

*Ortak zorunlu dersler dışındaki dersler için arasınav, final ve bütünleme tarihleri

-  Ara sınav dönemlerinde teorik dersler, laboratuvar ve preklinik uygulamaları yapılmaz.

-  İhtiyaç duyulması halinde resmi tatiller haricinde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.   

- "Kliniğe Giriş" dersinin gözlemci öğrenci uygulamaları ve klinik uygulama dersleri ara sınav döneminde de yapılabilir.

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

 

13-22 Eylül 2021

2021-2022 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlilik Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

13-22 Eylül 2021

Yatay Geçiş Başvuruları/Programlar arası Geçiş Başvuruları

Sınavlar ve Kayıtlar

 

06 Eylül 2021

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)

28-29 Eylül 2021

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Online Başvuruların Kontrol Edilmesi ve Değerlendirilmesi

01 Ekim 2021

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilenlerin ve Programlar arası Geçiş Başvurularının Sonuçlarının Duyurulması

04-05 Ekim 2021

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Kayıt Yaptırmaları

06 Ekim 2021

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarının Kontenjanlarının ve Yedek Adayların Duyurulması

07-08 Ekim 2021

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

01 Ekim 2021

Güz Yarıyılı Kayıt Dondurma Başvuruları İçin Son Gün

04-08 Ekim 2021

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin Özel Öğrenci olarak Açılmış olan Lisansüstü Derslere Başvurularının kabul edilmesi

Ders Kayıtları

 

04 - 08 Ekim 2021

Katkı Paylarının Ödenmesi/Kayıt Yenileme/Ders Seçimi/ Danışman Onayları

 

11-15 Ekim 2021

 

Ders Ekleme/ Ders Bırakma/Geç Kayıtlar / Danışman Onayları

 Dersler ve Sınavlar

 

11 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

14 Ocak 2022

Derslerin Sonu

17-28 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

04 Şubat 2022

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

07-11 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları

13 Şubat 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

11 Şubat 2022

2021-2022 Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesi için Son Tarih

03 Ocak – 31 Ocak 2022

2021-2022 Güz Yarıyılı için Doktora Yeterlik Sınavları

31 Ocak 2022

2021-2022 Güz Yarıyılı için Tez Savunma Sınavları, (Tezli Yüksek Lisans/ Doktora/ Sanatta Yeterlilik Tez Savunma Sınavı) Tez Önerisi Savunma Sınavı Son Tarih

11 Şubat 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Son Teslim Tarihi

01 Temmuz – 31 Aralık 2021

2021-2022 Güz Yarıyılı için Tez İzleme Komitesi Tarihi

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

 

31 Ocak- 10 Şubat 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlilik Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

31 Ocak- 10 Şubat 2022

Yatay Geçiş Başvuruları/Programlar arası Geçiş Başvuruları

Sınavlar ve Kayıtlar

 

17 Ocak 2022

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)

14-15  Şubat 2022

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Online Başvuruların Kontrol Edilmesi ve Değerlendirilmesi

16 Şubat 2022

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilenlerin ve Programlar arası Geçiş Başvurularının Sonuçlarının Duyurulması

17-18 Şubat 2022

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Kayıt Yaptırmaları

21 Şubat 2022

Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarının Kontenjanlarının ve Yedek Adayların Duyurulması

22-23 Şubat 2022

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

23 Şubat 2022

Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma Başvuruları İçin Son Gün

31 Ocak- 10 Şubat 2022

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin Özel Öğrenci olarak Açılmış olan Lisansüstü Derslere Başvurularının kabul edilmesi

Ders Kayıtları

 

14-18 Şubat 2022

Kayıt Yenileme

21-25 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

21 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

27 Mayıs 2022

Derslerin Sonu

30 Mayıs – 10 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

17 Haziran 2022

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

20-24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

01 Temmuz 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

31 Ağustos 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesi için Son Tarih

06 Haziran – 31 Ağustos 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı için Doktora Yeterlik Sınavları

31 Ağustos 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı için Tez Savunma Sınavları, (Tezli Yüksek Lisans/ Doktora/ Sanatta Yeterlilik Tez Savunma Sınavı) Tez Önerisi Savunma Sınavı Son Tarih

24 Haziran 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Son Teslim Tarihi

02 Ocak –30 Haziran 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı için Tez İzleme Komitesi Tarihi

Güz Yarıyılında: 

28 Ekim 2021 öğleden sonra, 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

Bahar Yarıyılında: 

02-04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı iş günü tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına,

15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı takip eden Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına

30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı olması nedeniyle takip eden Cumartesi veya Pazar günü ders yapılmasına

 

 

ÇANAKAKLE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

13-22 Eylül 2021

2021-2022 Güz Yarıyılı Başvuru Tarihi 

24 Eylül 2021

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

27 Eylül – 04 Ekim 2021

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

05 Ekim2021

Boş Kalan Kontenjanların ve Yedek Adayların Duyurulması

06-08 Ekim 2021

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

04-08 Ekim 2021

Katkı Paylarının Ödenmesi/ Kayıt Yenileme/Ders Seçimi/Danışman Onayları

11-15 Ekim 2021

Ders Ekleme Bırakma/Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

11 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

14 Ocak 2022

Derslerin Sonu

17-28 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

04 Şubat 2022

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

07-11 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları

13 Şubat 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

11 Şubat 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Teslim Tarihi

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

 

31 Ocak – 10 Şubat 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Başvuru Tarihi 

16 Şubat 2022

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

17-18 Şubat 2022

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

21 Şubat 2022

Boş Kalan Kontenjanların ve Yedek Adayların Duyurulması

22-23 Şubat 2022

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

 

14-18 Şubat 2022

Katkı Paylarının Ödenmesi/ Kayıt Yenileme/Ders Seçimi/Danışman Onayları

21-25 Şubat 2022

Ders Ekleme Bırakma/Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

 

21 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

27 Mayıs 2022

Derslerin Sonu

30 Mayıs-10 Haziran 2022

Dönem Sonu Sınavları

17 Haziran 2022

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

20-24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

01 Temmuz 2022

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

24 Haziran 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Teslim Tarihi