Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021 ÖSYS 2. EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

***

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için YKS 2.ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 26 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adayların şahsen kayıt işlemleri ise 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

  • E-Devlet üzerinden yapılan elektronik kayıt, kesin kayıt olup, ayrıca şahsen kayıt için akademik birimlere gidilmesi gerekmemektedir. (Yalnızca evrak teslimi yapacaklardır.) 
    Herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan öğrenciler 26 Ekim – 01 Kasım 2021 tarihleri arasında yerleştikleri akademik birimin öğrenci işleri bürosunda kayıtlarını yapabileceklerdir. YKS 2.ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize yerleşen ve Elektronik kaydı gerçekleştirilen öğrenciler 01 Kasım 2021 tarihine kadar yerkleştikleri birimlere gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından "kayıt zarflarını" alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt olduklarını gösterir E-Devlet'ten almış oldukları barkodlu çıktıyı kayıt için istenen tüm belgeler ile birlikte, kayıt zarfının içine koyarak öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Belgelerini eksik getirenler ya da belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler ile öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.
  • "Elektronik Kayıt" yapamayan adaylar, 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında kayıt için gerekli tüm belgeler ile birlikte yerleştikleri Fakülteye / Yüksekokula / Meslek Yüksekokuluna bizzat başvurmalıdırlar. Belirtilen tarihler arasında, adayın bizzat kendisi veya noterden vekaletname vereceği kişi de adayın yerine kayıt yaptırabilir.
  • Kayıt yaptıran adaylar, katkı payı ve öğretim ücretlerini, herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC Kimlik No ile ödeyebilecektir. Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır.
  • Kayıt yaptıran adaylar, cep telefonlarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) giriş parolası geldikten sonra, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden ders seçim ve kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.ELEKTRONİK VEYA YÜZYÜZE KAYIT YAPAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN 01 KASIM 2021 17:00'A KADAR AŞAĞIDAKİ EVRAKLARI KAYIT YAPTIRDIKLARI AKADEMİK BİRİME TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın fotokobisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. 2021 ÖSYS 2.Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).

3. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4. 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5. Kimlik fotokopisi.

6. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı. (Ön koşullu programlara yerleşen adaylar ile herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar barkodlu çıktı getirmeyeceklerdir.)Kayıt İşlemlerinizi tamamladıktan sonra ders seçimi yapmanız gerekmektedir. Kayıt Yenileme/ Ders Seçimi duyurusu için tıklayınız.