Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

YÖNETMELİKLER

 1. Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2013 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)
 1. Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
 1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561)
 1. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 1. Yaz Okulu Yönetmeliği
 1. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş)
 1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 1. Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016)
 1. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (yeni)

 

YÖNERGELER

 1. Lisans Eğitimi Öğrenci Staj Yönergesi
 1. İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi  (İlahiyat Fakültesi'nin 16.12.2014 tarihli ve 12/01 sayılı Fakülte Kurulu Kararı)
 1. Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi
 1. Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi  
 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
 1. Devam Takip Yönergesi
 1. Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
 1. Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
 1. Meslek Yüksekokulları Uzaktan Eğitim Uygulama ve Staj Yönergesi
 1. Özel Öğrenci Yönergesi
 1. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Yönergesi
 1. Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlşkin Yönerge
 1. Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi         

       14. Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

       15.  2547 Sayılı Kanunun 44.Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri (Ek Sınavlar)

Ekler

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Yönergesi.doc
Devam Takip Yönergesi.pdf
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge.pdf
Ek_Sınav_Hakkında_Uygulama_İlkeleri.pdf
Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi.pdf
Önlisans-Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi.doc
Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi (2017-2018).pdf
Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi.doc