Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mezun Öğrenci İstatistikleri

Mezun Öğrenci İstatistikleri

Ekler

1-Mezun Öğrenci Sayıları (Öğretim Yılı ve Cinsiyet Bazında)(20.01.2017).xlsx
2-Doktora Programları Mezun Sayısı (06.03.2017).xlsx
KURULUŞTAN BUGÜNE MEZUN SAYILARI (06.11.2017).pdf
KURULUŞTAN BUGÜNE MEZUN SAYILARI (06.11.2017).xlsx