Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bologna Çalışmaları

  • "TYYÇ – Program Yeterlilikleri Matrisi Oluşturma" dokümanı için tıklayınız...

Ekler

Bologna Genel Bilgilendirme.pptx
TYYÇ Matris Oluşturma.pdf