Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Belge Alımı

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Alma;

Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Diploma veya Mezuniyet Belgesi alabilmek için; Şahsen ilgili fakülte veya yüksekokul öğrenci işlerine müracaatta bulunacaklardır. Buradan alacakları veya webden indirecekleri "İlişik Kesme Belgesini" doldurup ilgili birimlere onaylatarak diploma harcını Ziraat Bankası Kordon Şubesine yatırdıktan sonra dekontuyla birlikte Fakülte/Yüksekokul öğrenci işlerinden diplomasını veya mezuniyet belgesini alabilirler.

- Öğrenci belgesi ve transkript belgesi alma;

Öğrenci belgesi ve transkript tüm birimlerimizce verilmekte olup, ayrıca Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesine şahsen başvuruda bulunarak da alınabilmektedir.

- Askerlik belgesi alma;

Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıtlanan erkek öğrencilerin askerlik belgesiyle ilgili işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesince yürütülmektedir.
Askerlik çağına gelmiş ve yoklama için çağrı alan öğrencilerin bilgileri; ilk kayıtlar sırasında formları doldurulan nüfus ve adres bilgilerine göre kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilmektedir.
Askerlik bilgilerinin eksik ve hatalı bildiriminden dolayı doğacak yanlışlıklardan tamamen öğrenciler sorumludur.
Askerlik erteleme işlemleriyle ilgili belge isteyen öğrencilerin Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesine müracaat etmeleri gerekir.

- Gökçeada Meslek Yüksekokulu ile Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulundan il merkezinde isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık okuyan öğrenciler öğrenci belgesi ve transkript belgesini Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesinden alabilmekte ve diğer belge onaylarını yaptırabilmektedirler.

* Önlisans ve Lisans Öğrenci İlişik Kesme Belgesi ekler kısmındadır.
* Enstitü Öğrenci İlişik Kesme Belgesi ekler kısmındadır.
* Öğrenci Belgesi dilekçe örneği için ekler kısmındadır.
* Transkript Belgesi dilekçe örneği ekler kısmındadır. 
* Pasaport ve Yurtdışı çıkış harcından muafiyet belgesi ekler kısmındadır. (Formlar daktilo veya bilgisayar ile doldurulacaktır. Bu belge sadece 25 yaşından büyük öğrenciler için düzenlenecektir). "Harçsız Pasaport İşlemleri" konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı'nın 06/06/2016 tarihli ve 33674 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2016 tarihli ve 1941 sayılı yazısı ekler kısmındadır.
* ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu ekler kısmındadır. 

    

Ekler

ÇOMÜ Not Dönüşüm Tablosu.pdf
Enstitü Öğrenci İlişik Kesme Belgesi.doc
Harçsız Pasaport İşlemleri (İçişleri Bakanlığı'nın Yazısı).pdf
Harçsız Pasaport İşlemleri (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yazısı).pdf
Öğrenci Belgesi dilekçe örneği.doc
Önlisans ve Lisans Öğrenci İlişik Kesme Belgesi.docx
Pasaport ve Yurtdışı çıkış harcından muafiyet belgesi.doc
Transkript Belgesi dilekçe örneği.doc