Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yandal Yapılabilecek Programlar

Yandal yapılabilecek programlar tablosu aşağıdadır.

 

YANDAL YAPILABİLECEK PROGRAMLAR TABLOSU
ANADAL FAKÜLTE/YO/MYO ANADAL PROGRAMI YANDAL YAPILABİLECEK FAKÜLTE/YO/MYO YANDAL YAPILABİLECEK POGRAM
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Tarih
Biyoloji Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Tarih
Arkeoloji
Coğrafya
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Matematik
Batı Dilleri ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Türk Dili
Kimya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Fizik
Matematik Fen Edebiyat Fakültesi Fizik
Tarih Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Sosyoloji Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Coğrafya
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
 
Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (*)
Jeoloji Mühendisliği (*)
Jeofizik Mühendisliği (*)
Çevre Mühendisliği (*)
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (*)
Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (*)
Gıda Mühendisliği (*)
Jeofizik Mühendisliği (*)
Çevre Mühendisliği (*)
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (*)
Jeofizik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (*)
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Gıda Mühendisliği (*)
Jeoloji Mühendisliği (*)
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (*)
Bilgisayar Mühendisliği  Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (*)
Gıda Mühendisliği (*)
Jeoloji Mühendisliği (*)
Çevre Mühendisliği (*)
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (*)
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (*)
Gıda Mühendisliği (*)
Jeoloji Mühendisliği (*)
Jeofizik Mühendisliği (*)
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (*)
 
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama  
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Zootekni 
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bitki Koruma
Tarımsal Yapılar ve Sulama  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Zootekni 
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Tarımsal Yapılar ve Sulama  
Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği 
Tarım Ekonomisi 
Tarmsal Biyoteknoloji 
Zootekni 
Tarım Ekonomisi  Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Tarımsal Yapılar ve Sulama  
Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği 
Bahçe Bitkileri 
Tarmsal Biyoteknoloji 
Zootekni 
Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Zootekni Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarım Makinaları ve Tek. Müh.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bitki Koruma
Tarımsal Biyoteknoloji
       
Not: (*) İlgili yandal programının 2021-2022 Akademik yılında aktif öğrencisi bulunmamaktadır.

Ekler

Aktif Yandal Programları.pdf
Aktif Yandal Programları.xlsx