Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bulgaristan Tarım ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi Daire Başkanlığımızı ziyaret etti

Bulgaristan  Tarım ve Kırsal Kalkınma  (Universty of Agribusiness and Rural Development) üniversitesi heyeti Erasmus İdari Personel Değişimi programı kapsamında daire başkanlığımızı ziyaret etti. 

 

Karşılıklı üniversitelerimizin işleyişlerinin görüşüldüğü toplantı iyi dileklerle noktalandı.