Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Yapacaklar için Birimlerimizin Dikkatine !

.

Yurtdışından yurtiçine yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.05.2020 tarihli ve E.32862 sayılı yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

Resmi yazıda yer alan "Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık  programlarında  ise  yurt  dışı  yatay  geçiş  kontenjanlarında  yurt  içi  yatay  geçiş kontenjanının  %50'sinin  geçilmemesine;  ancak  Yükseköğretim  Kurulunca  belirlenmiş  olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings)  tarafından  yapılan  dünya  üniversite sıralamalarının  herhangi  birinde  ilk  1000'de  yer  alan  üniversitelerin  programlarından  yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine..." hususa istinaden ilk 1000'de yer alan üniversitelerin görülebileceği linkler aşağıda belirtilmiştir.

 

Academic Ranking of World University 

QS World University Rankings 

Times  Higher  Education  World  University  Rankings

 

Ekler

Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş - YÖK Resmi Yazı.pdf