Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna'daki TC uyruklu Öğrencilerin Yatay Geçişleri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

UKRAYNA- RUSYA SAVAŞI NEDENİYLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

11.04.2022

15.04.2022

 Değerlendirme 

16.04.2022

19.04.2022

 Sonuçların Açıklanması

20.04.2022

-

 Kesin Kayıt 

21.04.2022

22.04.2022

 Yedek Kayıt 

25.04.2022

25.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 

 

 

  1. Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge (Türkçeye Çevrilmiş suretleri)

 

  1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi

 

  1. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı ((Türkçeye Çevrilmiş Suretleri

 

  1. Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi

 

  1. Pasaport belgesinin fotokopisi (aslını ibraz edecek)

 

  1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge (Türkçeye çevrilmiş sureti)

 

  1. Emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları

 

 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular Şahsen İlgili Fakültelere Yapılacaktır. )  

 

KESİN KAYITTA İSTENEN  BELGELER

 

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

  1. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan şartlar belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde;

 

  1. Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları ve ; 

 

a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını,

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını,

c- Özel yetenek programlarında ise üniversitemizin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (Fakültelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır.),

ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları, sağlamaları gerekir..

 

2) Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için başvurduğu üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

 

3) Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.

 

4) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

 

5) Yükseköğretim kurumları, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, Üniversitemiz Fakülteler tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir.

 

6) Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer’i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

 

7) Fakülteler yatay geçiş başvurularını değerlendirerek sonuçları, duyurusu yapılan kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar web sayfalarında ilan edecektir. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vaz geçmiş sayılacaktır.

 

8) Üniversitemiz, yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alacaktır.

 

9) Öğrenciler yatay geçiş başvurularında ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) en kısa sürede temin etmek ve ilgili Fakültelerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen ders başlangıç tarihine kadar Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmekle yükümlüdürler.

 

10) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen ders başlangıç tarihine kadar belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

11) Üniversitemiz birimleri için Özel Öğrenci Kontenjanı verilmemiştir.

 

12) Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Eğitim- Öğretimi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlayacaktır.

 

13) 

Yurtdışından yurtiçine yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.05.2020 tarihli ve E.32862 sayılı yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

Resmi yazıda yer alan "Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık  programlarında  ise  yurt  dışı  yatay  geçiş  kontenjanlarında  yurt  içi  yatay  geçiş kontenjanının  %50'sinin  geçilmemesine;  ancak  Yükseköğretim  Kurulunca  belirlenmiş  olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings)  tarafından  yapılan  dünya  üniversite sıralamalarının  herhangi  birinde  ilk  1000'de  yer  alan  üniversitelerin  programlarından  yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine..." hususa istinaden ilk 1000'de yer alan üniversitelerin görülebileceği linkler aşağıda belirtilmiştir.

 

Academic Ranking of World University 

QS World University Rankings 

Times  Higher  Education  World  University  Rankings

 

 

 

Ekler

UKRAYNA YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI.pdf
UKRAYNA YG BAŞVURU FORMU.xlsx
YÖK YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI.pdf
YÖK Yazısı (1).pdf