Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83'üncü Maddesi Gereği Yatay Geçiş Kontenjanları

.

BAŞVURU TAKVİMİ

Yatay Geçiş Başvuru Tarihi                                 08-18 Kasım 2022

Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme

21-22 Kasım 2022

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

23 Kasım 2022

Yatay Geçiş  Kayıt Tarihleri

24-25 Kasım 2022

 

*Başvurular şahsen yada noterde vekelat vereğiniz kişi  tarafından yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

 

  • Başvuru Dilekçesi tıklayınız.
  • Öğrenci Belgesi (7417 sayılı kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge)
  • ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi
  • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı transkript
  • Ders içerikleri
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • 2 Adet Fotoğraf

 

 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ 1

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ 2

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.