Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI(EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

**

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

24.01.2022

28.01.2022 (17:00)

 Değerlendirme 

31.01.2022

03.02.2022

 Sonuçların Açıklanması

04.02.2022

-

 Kesin Kayıt 

07.02.2022

09.02.2022

 Yedek Kayıt 

10.02.2022

11.02.2022

 

 

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Online (İnternet) Başvurusunda Bulunan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge. (örnek)

 

 1. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı (örnek)

 

 1. Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 

 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi. (İnternet çıktısı)

 

 1. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi.

 

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması ve öğrenci belgesinde Kayıt Türü bilgisi yok ise eğitim görmekte olduğu üniversiteden Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. .(Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir.)

 

 1. Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı.

 

ÖNEMLİ !!


Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

 

(1-Başvuru kaydet yapıldıktan sonra düzenleme yapılamamakta olup, eksik veya hatalı belge yüklenmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuru tarihleri arasında belge kontrolü yapılmayacaktır. Tüm Başvurular değerlendirme tarihleri arasında değerlendirmeye alınacaktır. Kesin kayıt ve yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.)

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)  

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

 

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

 1. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).

 

 1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge

 

 1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

 

 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.(örnek)

 

 

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

 

Harç Ücretleri için tıklayınız.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi programlarına ait  son 12 yıla ait taban puanlar için tıklayınız.

 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

EK MADDE 1'İN UYGULAMA, USUL VE ESASLARI İÇİN tıklayınız.

 

 

 

Ekler

2021-2022 Bahar Ek Madde-1_KONT.xlsx