Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

***


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMİÇİ BAŞARI

DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

           

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

24.01.2022

28.01.2022 (17:00)

 Değerlendirme 

31.01.2022

03.02.2022

 Sonuçların Açıklanması

04.02.2022

-

 Kesin Kayıt 

07.02.2022

09.02.2022

 Yedek Kayıt 

10.02.2022

11.02.2022

 

KOŞUL VE İŞLEMLER

1

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

 1. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. 

 

 1. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir. 

 

 1. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; 
  1. Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. 
  2. Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

 

 1. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir. 

 

 1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır. 

 

 1. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

 

 1. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

 1. Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.

 

 1. Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program yada bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

 

 1. Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

 

 1.  Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

 

 1. Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

 

 

3

Kurumiçi Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması)
 2. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı. (örnek)
 3. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı  (örnek)
 4. ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

 

 1.  ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı) 

 

 1.  İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.(Transkript belgesininde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkrip belgesini yükleyebilir.)

 

 
ÖNEMLİ !!


Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

 

(1-Başvuru kaydet yapıldıktan sonra düzenleme yapılamamakta olup, eksik veya hatalı belge yüklenmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuru tarihleri arasında belge kontrolü yapılmayacaktır. Tüm Başvurular değerlendirme tarihleri arasında değerlendirmeye alınacaktır. Kesin kayıt ve yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.)

 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır) 

4

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

 

 1. 3 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 

 

 1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

 

 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge. (örnek)

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte/geçersiz evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

Ekler

2021-2022 Bahar Kurumiçi-kont.xlsx