Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021-2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınavları

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde “Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda azami süresi sona eren öğrencilerin ek sınav takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

BİRİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Birinci Ek Sınav Başvuruları

04.07.2022

14.07.2022

Başvurularının Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

18.07.2022

19.07.2022

1. Ek Sınavlar

20.07.2022

22.07.2022

Not Girişleri

25.07.2022

26.07.2022

 

İKİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İkinci Ek Sınav Başvuruları

27.07.2022

29.07.2022

Başvurularının Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

01.08.2022

02.08.2022

2. Ek Sınavlar

03.08.2022

05.08.2022

Not Girişleri

08.08.2022

09.08.2022

Ek Sınavların Sonunda Kaydı Silinecek Öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi İçin Son Tarih

 

15.08.2022

 

1-2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere sadece başarısız oldukları ve devamsızlıktan kaldıkları derslerden 2 ek sınav hakkı verilecektir.

 

2-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

 

3-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

 

4-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

 

5- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.