Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerden Üniversitemize yerleşen adayların kayıt işlemleri

**

 

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerden Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları

07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde) ilgili akademik birimin öğrenci işleri bürolarında yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı.

2. 2020 ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge  (07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde)) herhangi bir Ziraat Bankası ATM/İnternet/Mobil şubelerinin birinden TC Kimlik numarası ile kurumsal tahsilat yöntemiyle yatırılabilir.

Katkı Payı/Öğretim Ücretlerini öğrenmek için tıklayın.

5. Kimlik fotokopisi. 

6. 1998 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız akademik birimin Öğrenci İşleri Bürosuna ;

07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında (5 iş günü içerisinde) eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.