Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-YKS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adayların şahsen kayıt işlemleri ise 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

 • E-Devlet üzerinden yapılan elektronik kayıt, kesin kayıt olup, ayrıca şahsen kayıt için akademik birimlere gidilmesi gerekmemektedir. Sadece herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan öğrenciler 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yerleştikleri akademik birimin öğrenci işleri bürosunda kayıtlarını yapabileceklerdir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize yerleşen ve elektronik kayıt yapan adayların gerekli belge teslim tarihleri 08.09.2020 tarihli senato kararına göre online eğitime geçilmesi nedeniyle değiştirilmiştir. Elektronik kaydı gerçekleştirilen öğrenciler 01 Mart 2021 - 02 Nisan 2021 tarihleri arasında yerkleştikleri birimlere gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından "kayıt zarflarını" alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt olduklarını gösterir E-Devlet'ten almış oldukları barkodlu çıktıyı kayıt için istenen tüm belgeler ile birlikte, kayıt zarfının içine koyarak kayıt masasına gitmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Belgelerini eksik getirenler ya da belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler ile öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.
 • "Elektronik Kayıt" yapamayan adaylar, 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt için gerekli tüm belgeler ile birlikte yerleştikleri Fakülteye / Yüksekokula / Meslek Yüksekokuluna bizzat başvurmalıdırlar. Belirtilen tarihler arasında, adayın bizzat kendisi veya noterden vekaletname vereceği kişi de adayın yerine kayıt yaptırabilir.
 • Kayıt yaptıran adaylar, katkı payı ve öğretim ücretlerini, herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC Kimlik No ile ödeyebilecektir. Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır.
 • Kayıt yaptıran adaylar, cep telefonlarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) giriş parolası geldikten sonra, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden ders seçim ve kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.

 

Elektronik Kayıt Yapılamayacak Programlar

 • Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Anestezi (N.Ö.)
  • Elektronörofizyoloji (N.Ö.)
  • İlk ve Acil Yardım (N.Ö.)
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (N.Ö.)
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (N.Ö.)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi (N.Ö.)
  • Ebelik (N.Ö.)
  • Hemşirelik (N.Ö.)
 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi

 

GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. 2020 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).

3. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5. Kimlik fotokopisi.

6. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı. (Ön koşullu programlara yerleşen adaylar ile herhangi bir nedenle elktronik kayıt yapamayan adaylar barkodlu çıktı getirmeyeceklerdir.)

7. Tıp Fakültesi; Diş Hekimliği Fakültesi; Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin tüm programları ön koşullu program olduğundan, “Bu programlarda öğrenim görmelerine engel olmadığına dair” Sağlık Kurulu Raporu alınması zorunludur. (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinden alınacaktır).

 • Not: Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısına istinaden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak (Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar hariç) adaylar; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programı mevzuatında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adaylar herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabileceklerdir. Sadece yerleşmiş olduğu yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü hallerde sağlık kurulu raporu  istenecektir.

8. Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Programı için Bk. 6. koşulundaki şartları sağlamayan ögrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır).

(Bk.6. Bu programa alınacak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 17 yaşını tamamlamıs olmaları gerekir.)