Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020 yılı Güz yarıyılı için Ders Muafiyet ve Kayıt Dondurma İşlemleri

.

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için kayıt dondurma ve ders muafiyet işlemlerinin nasıl olacağı aşağıda alınan kararlar çerçevesinde belirlenmiştir.

Ders muafiyet işlemleri için alınan karar:

  • Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının 05 Ekim 2020 tarihinde bazı akademik  birimler dışında  kalan tüm lisans ve önlisans programlarının "Uzaktan Öğretim" yöntemiyle Online olarak eğitim-öğretim  faaliyetlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Üniversitemize 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında ÇOMÜ akademik birimlerine kayıt yaptıran öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde (05-16 Ekim 2020) tarihleri arasında (muafiyet dilekçesi, onaylı  transkript  belgesi ve onaylı  ders  içerikleri ile  birlikte)  posta  veya  kargo  yolu ile muafiyet talebinde  bulunması uygun görülmüştür.
  • Muafiyet dilekçesi ve ekleri öğrenim gördüğünüz Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul'un öğrenci işleri bürolarına gönderilmelidir.

Kayıt dondurma işlemleri için alınan karar:

  • 32. madenin 4. fıkrası gereğince de kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde (05  Ekim-  06  Kasım  2020)  tarihleri  arasında  (kayıt dondurma dilekçesi ve  mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte) posta veya kargo yolu ile yapılması uygun görülmüştür.
  • Kayıt dondurma dilekçesi ve ekleri öğrenim gördüğünüz Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul'un öğrenci işleri bürolarına gönderilmelidir.
  • Kayıt dondurma veya ders muafiyeti  için başvuran  öğrencilerin  posta  ve  kargodan gönderdikleri başvuru evraklarının değerlendirmeye alınmasında; posta veya kargonun başvuru takvimi dışında birimlere ulaşması halinde, dosyanın gönderildiği tarihin ilgili başvuru tarihleri arasında olması durumunda değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür.