Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-DGS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

2020 DGS Ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan ve E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların intibak ve muafiyet işlemleri yapılacağı için gerekli belgeleri, 21-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yerleştikleri Fakülteye / Yüksekokula bizzat, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizde bir programa kayıt hakkı kazanan ve herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar ise şahsen kayıt işlemlerini 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

 

  • Kayıt yaptıran adaylar, katkı payı ve öğretim ücretlerini, herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC Kimlik No ile ödeyebilecektir. Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır.
  • Kayıt yaptıran adaylar, cep telefonlarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) giriş parolası geldikten sonra, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden ders seçim ve kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir.

 

GEREKLİ BELGELER

1. 2020 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı). 

​2.  Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

3. Öğrencilerin önlisans programında görmüş oldukları derslere ait onaylı transkript ve bu derslere ait onaylı ders içerikleri.

4. Lise diplomasının aslı.

5. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

6. Kimlik fotokopisi.

7. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı. (Herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar barkodlu çıktı getirmeyeceklerdir.)

8. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kayıt yaptıracak öğrencilerin ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin Spor Yöneticiliği Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacak).

  • Not: Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısına istinaden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak (Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar hariç) adaylar; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programı mevzuatında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adaylar herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabileceklerdir. Sadece yerleşmiş olduğu yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü hallerde sağlık kurulu raporu  istenecektir.