Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

           

 Yatay Geçiş Takvimi

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

18.01.2021

05.02.2021

 Değerlendirme 

08.02.2021

16.02.2021

 Sonuçların Açıklanması

17.02.2021

-

 Kesin Kayıt 

22.02.2021

24.02.2021

 Yedek Kayıt 

25.02.2021

26.02.2021

 

2020-2021 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Online (İnternet) Başvurusunda Bulunan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge.
 1. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı 
 1. Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi. (İnternet çıktısı)
 1. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi.
 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması ve öğrenci belgesinde Kayıt Türü bilgisi yok ise eğitim görmekte olduğu üniversiteden Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)
 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. .(Transkript belgesininde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkrip belgesini yükleyebilir.)
 1. Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı.

Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/  "Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri" kısmından belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

[BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.]

(18.01.2021 - 05.02.2021 tarihleri arasında başvuru linki aktif olacaktır.)

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)  

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 2. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).
 3. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge
 4. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.
 5. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız...

ÇOMÜ son 10 yıla ait taban puanlar için tıklayınız...

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

EK MADDE 1'İN UYGULAMA, USUL VE ESASLARI İÇİN tıklayınız... 

Ekler

2020-2021 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları.pdf