Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019-2020 Bahar Dönemi Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş İşlemleri

****

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI VE KURUMİÇİ BAŞARI DURUMUNA GÖRE 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası ve Kurumiçi Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Takvimi ve Başvuru Koşulları Üniversitemiz  Senato’sunun 30.12.2019 Tarih ve 16 toplantı sayılı 01 numaralı kararı ile belirlenmiştir.

 

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

20.01.2020

31.01.2020

 Değerlendirme 

03.02.2020

06.02.2020

 Sonuçların Açıklanması

07.02.2020

-

 Kesin Kayıt 

10.02.2020

12.02.2020

 Yedek Kayıt 

13.02.2020

14.02.2020

 

KOŞUL VE İŞLEMLER

1

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

 1. Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.  Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. 
 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. 
 1. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir. 
 1. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; 
 • Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. 
 • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
 1. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 
 1. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir. 
 1. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5. ve 8. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır. 
 1. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan ÖSS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. 
 1. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara KKTC ve diğer ülke Üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. 
 1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır. 
 1. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar. 
 1. Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır. 
 1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payını, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. 
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27/04/2016 tarihli Yürütme Kurulu Kararı gereğince ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerde Tıp Fakültesi öğrencileri için yerleştirme puan türünde başarı sırası 40 bininci, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi bölümleri için yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olma taban sınırının kurumlar arası yurt içi, yurt dışı ve kurum içi yatay geçişlerde de uygulanmasına.

 

 1. Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program yada bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

 

 

2

Yurt Dışı Üniversitelerinden Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden Ayrıca İstenecek Belgeler

1- İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan (Tıp Fakültesi için 40 bininci başarı sıralamasının 2. Sınıflar için aranması, Mühendislik Fakültesi için 240 bininci başarı sıralamasının 2. Sınıflar için aranması

2-Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük diploma programına eşit veya yüksek olması gerektiği;

3

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir. Başvuru dilekçesi sayfanın en altında "Ekler" kısmında yer almaktadır.) 
 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı. 
 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge. 
 1. ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 
 1.  ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı) 
 1.  İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge. 
 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması. 
 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

 
Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 AKADEMİK BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

4

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
 1. 3 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 
 1. Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu. (ikinci öğretim öğrencilerinden).
 2. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

Ekler

2019-2020_BAHAR_YATAY_GECİS_KONTENJANLARI (BAŞARI DURUMUNA GÖRE).pdf
2019-2020_BAHAR_YATAY_GECİS_KONTENJANLARI (BAŞARI DURUMUNA GÖRE).xlsx
75-yatay-gecis-basvuru-dilekcesi-basari-durumuna-gore.docx