Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Personel Şifre Talep Formu

Akademik ve İdari Personel Şifre Talep Formu Öğrenci Bilgi Sistemine ilk kez kayıt olacak akademik/idari personel tarafından doldurulduktan sonra görev yaptığı akademik/idari birim tarafından resmi yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.

Form için ekler kısmına bakabilirsiniz.

Ekler

Form.doc