Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Excel veya PDF formatında indirebilirisiniz. 

Ekler

Kuruluştan bugune yıl yıl öğrenci sayıları.pdf
Kuruluştan bugüne yıl yıl öğrenci sayıları.xlsx