Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yeni Kayıtlanan Öğrenci İstatistikleri

Yeni Kayıtlanan Öğrenci İstatistikleri

Ekler

1-2016 Yılında Kayıtlanan Öğrenci Sayıları (Akademik Birim ve Bölüm Bazında)(20.01.2017).xlsx
2-2017 Yılında Kayıtlanan Öğrenci Sayıları (Akademik Birim ve Bölüm Bazında)(16.01.2017).xlsx