Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme (7143 sayılı kanun)

.

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir. 

Öğrenci affına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara dair bilgilendirme metnine ulaşmak için tıklayınız...

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin daha önce kayıtlı olduğu ya da kayıt hakkı kazandığı ilgili Meslek Yüksekokulu/Yüsekokul/Fakülte/Enstitü öğrenci işleri birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular sadece elden yapılmalıdır. 

7143 sayılı Kanun'un Uygulama İlkeleri için tıklayınız...

Başvuru dilekçesi için tıklayınız...

 

Ekler

7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri.pdf
Af Başvuru Dilekçesi.doc