Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Dondurma Başvuru Ekranı (Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle)

.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan gelen 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı  resmi yazıya istinaden Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir.


Buna göre ;

 

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,   

 

 b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,       

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine

3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.


 

Belirtilen karar doğrultusunda, öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin alınabileceği bir ekran tasarlanmıştır.

http://ubys.comu.edu.tr:81/KayitDondurma/Index web adresinden kayıt dondurmak isteyen öğrenciler talepte bulunabileceklerdir.

 

[ 29.05.2020 TARİHİNDE ALINAN SENATO KARARI GEREĞİ KAYIT DONDURMA TALEPLERİ 12.06.2020 23:59'a KADAR KABUL EDİLECEKTİR, SONRASINDA GELEN TALEPLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR ]

 

Ekler

YÖK 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı Resmi Yazı.pdf