Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İkinci bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine!

İkinci bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine!

25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrasın'da; "Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü yer almaktadır. 

2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrası'nı görmek için tıklayınız...

İlgili hüküm uyarınca örgün öğrenim öğrencilerinden ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar en son kayıt oldukları üniversiteye katkı paylarını (harç ücretleri) öderler.

Üniversitemizde bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler tespit edilmiş olup; ilgili liste Öğrenci Bilgi Sistemi'nde paylaşılmıştır. İlgili öğrenciler en son kayıtlı olduğu üniversiteyi ve ödemesi gereken katkı paylarını öğrenebilirler.

Not: Katkı payları Güz ve Bahar dönemi olmak üzere 2 (iki) dönem halinde tahakkuk ettirilmiştir. 17 Şubat 2017 tarihine kadar ikinci yükseköğretim kurumundan kaydını sildirip TC Kimlik ve Öğrenci numaralarını obsdestek@comu.edu.tr e-posta adresine ileten öğrencilerin kayıt durumları YÖKSİS üzerinden kontrol edilerek aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır.

İkinci yükseköğretim kurumundan kaydını sildiren öğrenciler için yapılacak düzenlemeler :

  • Güz ve Bahar döneminde kayıt yenilemiş öğrencilerin Bahar dönemi katkı payı silinecektir. 
  • Güz döneminde kayıt yenilemiş ancak Bahar döneminde kayıt yenilemeyecek öğrencilerden sadece Güz dönemi katkı payı alınacaktır.