Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020 Yeni Kayıt İşlemlerinde İstenen Sağlık Raporu Hk.

.

  • 2020 yeni kayıt işlemlerinde sağlık raporu istenen programlarımıza kayıtlarda; sağlık raporu, Üniversitemiz Tıp Fakültesinden istenmesi halinde aynı gün içinde verilecektir.

 

  • Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazısına istinaden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak (Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar hariç) adaylar; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programı mevzuatında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adaylar herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabileceklerdir. Sadece yerleşmiş olduğu yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü hallerde sağlık kurulu raporu  istenecektir.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur...

Ekler

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Raporu Hakkında Resmi Yazısı.pdf