Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Kayıt İşlemleri

.

2020 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Yerleşenler, UBYS'ye aktarılmıştır.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben, 9-17 Eylül 2020 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

KAYITTA İSTENECEK BELGELER

  1. Önlisans diplomasının aslı,
  2. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu transkript,
  3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge.
  • Kayıtlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne 21-25 Eylül 2020 arasında şahsen yapılacaktır.
  • Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanların kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  • Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtlarının yapılmasına, kendi avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adayların yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerinin bildirilmesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 06/07/2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

  • Sağlık önlisans mezunlarının Sağlık lisans tamamlamalarına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız...