Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

-

2019 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerden Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları

11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde) ilgili Fakültenin/Yüksekokulun öğrenci işleri bürolarında yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı.

2. 2019 Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge  (11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde)) herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden TC Kimlik numarası ile aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırılabilir).

Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi Hesap Numaraları: Şube Kodu: 2294

Örgün Öğretim Hesap Numarası: 17000-5004   IBAN: TR400001002294000170005004

İkinci Öğretim Hesap Numarası:  17000-5005   IBAN: TR130001002294000170005005

Katkı Payı/Öğretim Ücretlerini öğrenmek için tıklayın.

5. Kimlik fotokopisi. 

6. 1997 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).

7. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik, Ebelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna

11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında (5 iş günü içerisinde) eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.