Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019-2020 Öğretim Yılı Lisans Tamamlama (Sağlık-İlahiyat) Yerleştirme Hk.

.

2019-2020 Öğretim Yılı Lisans Tamamlama (Sağlık-İlahiyat) yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos 2019 (23:59) tarihleri arasında, manuel kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

 

KAYITTA İSTENECEK BELGELER

  1. Önlisans diplomasının aslı,
  2. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu transkript,
  3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge.
  • Kayıtlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne 19-23 Ağustos 2019 arasında şahsen yapılacaktır.
  • Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanların kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  • Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtlarının yapılmasına, kendi avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adayların yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerinin bildirilmesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 06/07/2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

2019 İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın E.53076 sayılı ve 2019 İlahiyat Lisans Tamamlama konulu yazısı için tıklayınız...

İlahiyat önlisans mezunlarının İlahiyat lisans tamamlamalarına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız...

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Kontenjan ve Özel Koşullar için tıklayınız...

 

2019 SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın E.52970 sayılı ve 2019 Sağlık Lisans Tamamlama konulu yazısı için tıklayınız...

Sağlık önlisans mezunlarının Sağlık lisans tamamlamalarına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız...

2019 Sağlık Lisans Tamamlama Kontenjan ve Özel Koşullar için tıklayınız...

Sağlık Önlisans Programlarının Tamamlayabilecekleri Lisans Programları-2019 için tıklayınız...

 

Ekler

2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Kontenjan ve Özel Koşullar.pdf
YÖK 2019 İlahiyat Lisans Tamamlama - Resmi Yazı.pdf
İlahiyat önlisans mezunlarının İlahiyat lisans tamamlamalarına ilişkin usul ve esaslar.pdf
Sağlık Önlisans Programlarının Tamamlayabilecekleri Lisans Programları-2019.pdf
2019 Sağlık Lisans Tamamlama Kontenjan ve Özel Koşullar.pdf
Sağlık önlisans mezunlarının Sağlık lisans tamamlamalarına ilişkin usul ve esaslar.pdf
YÖK 2019 Sağlık Lisans Tamamlama - Resmi Yazı.pdf