Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-2019 Öğretim Yılı SURİYE-YEMEN-MISIR'dan Yatay Geçiş

.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

EK MADDE – 2 UYARINCA SURİYE-YEMEN-MISIRDAN YATAY GEÇİŞ

 

          Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmeliğin Ek Madde 2’si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Libya ve Yemen ülkelerinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olarak öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenciler, Suriye ve Mısır'da öğrenim gören Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilir.
 • Ayrılacağı kurumdaki bütün dersleri almış ve başarmış olması.
 • Disiplin Cezası almamış olması.
 • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınıyor olması.

 

   BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Yatay geçiş başvuru formu  (Başvuru formu için tıklayın)
 • Suriye, Mısır ve Yemen’de Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi, Kimlik fotokopisi (önlü-arkalı)
 • PASAPORTUN kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe    tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (ya da geçerli pasaportu bulunmayan Suriye uyruklu adaylardan Suriye'de yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere verilen TANITMA KARTI)
 •     Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 • Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün        dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
 •     Hazırlık sınıfı okuyanlar için Hazırlık Okuduklarına Dair Yazı ya da Belge.
 •     Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 •    Öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanındığına dair denklik belgesi

 

  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
 • Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı.
 • 8 adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • İkamet Adresi Beyan
 • Varsa Türkçe yeterlilik belgesi - Yoksa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yapacağı Yeterlik Sınavından başarılı olması.

 

ÖNEMLİ NOT : Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine.

*Yatay geçiş müracaatları ilgili akademik birimlerde yapılacaktır.

*Başvurular şahsen yapılacak olup Kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başvuru Tarihleri

17 Ağustos 2018

05 Eylül 2018

Sonuçların İlanı

07 Eylül 2018

07 Eylül 2018

Kesin Kayıtlar

10 Eylül 2018

12 Eylül 2018

Yedek Kayıtlar

13 Eylül 2018

14 Eylül 2018

 

 

EK MADDE-2 UYARINCA MISIR VE SURİYE'DEN YAPILABİLECEK

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca;

 

2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı  uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

 

 1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
 1. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
 1. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
 1. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına karar verilmiştir.

 

EK MADDE-2 UYARINCA YEMEN'DEN YAPILABİLECEK YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 Uyarınca, 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde

 

 1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
 1. Yemen'de eğitime başlayan öğrencilerin de, Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında karara bağlanan kontenjan belirleme ilkeleri uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde olmak kaydıyla yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
 1. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
 1. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına

karar verilmiştir.

 

NOT: “Rusya Federasyonu’nda bulunan Türk öğrencilerin özel bir baskıya-tacize maruz kalmalarını gerektiren bir durum bulunmadığı hususundan hareketle” Rusya Federasyonu’ndan Ek Madde-2 kapsamında yatay geçişler 19.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla iptal edilmiştir.

Ekler

Suriye-Yemen-Mısır (Yatay Geçiş Başvuru Formu).docx