Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri

2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında ilgili Fakültenin/Yüksekokulun öğrenci işleri bürolarında şahsen yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- 2017 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

 

2- Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi

 

3- Lise Diplomasının aslı

 

4- Kimlik fotokopisi

 

5- 1995 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).

 

6- 12 Adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf.

 

7- İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler için öğretim ücretinin ödendiğine dair belge.

 

8- Öğrencilerin önlisans programında görmüş oldukları derslere ait onaylı transkript ve bu derslere ait onaylı ders içerikleri.


9- Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak öğrenciler ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Balıkçılık Teknolojisi Programına ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Spor Yöneticiliği Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacak).

 

(Öğrenim ücretleri 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında TC Kimlik numarası ile aşağıda belirtilen Ziraat Bankası hesap numaralarına yatırılabilecektir.)

 

HESAP NUMARALARI

Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi Hesap Numaraları: Şube Kodu: 2294

İkinci Öğretim Hesap Numarası:  17000-5005   IBAN: TR130001002294000170005005

Harç Ücretleri için tıklayınız...

 

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna

04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

 

ÖNLİSANSTAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 

2017 Yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandğı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı , tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 13/09/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.