Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Başarı Durumuna Göre)

2016-2017 Üniversitelerin Önlisans Programları için Ayrılan Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.

BAŞARI DURUMUNA GÖRE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI tablosu için tıklayınız...


BAŞARI DURUMUNA GÖRE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

 20.01.2017

 03.02.2017

 Değerlendirme 

 06.02.2017

 09.02.2017

 Sonuçların Açıklanması

 10.02.2017

 10.02.2017

 Kesin Kayıt 

 13.02.2017

 15.02.2017

 Yedek Kayıt 

 16.02.2017

 17.02.2017

 

BAŞARI DURUMUNA GÖRE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

1

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

 1. Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.  Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

 

 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

 

 1. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir.

 

 1. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

 

 • Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.

 

 • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

 

 1. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

 1. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.

 

 1. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5. ve 8. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır.

 

 1. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan ÖSS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

 1. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara KKTC ve diğer ülke Üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

 

 1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır.

 

 1. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

 

 1. Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır.

 

 1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payını, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

 

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27/04/2016 tarihli Yürütme Kurulu Kararı gereğince ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerde Tıp Fakültesi öğrencileri için yerleştirme puan türünde başarı sırası 40 bininci, Mühendislik Fakültesi bölümleri için yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olma taban sınırının kurumlar arası yurt içi, yurt dışı ve kurum içi yatay geçişlerde de uygulanmasına.

 

 

2

Yurt Dışı Üniversitelerinden Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden Ayrıca İstenecek Belgeler

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla  (ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerde Mühendislik Fakültesi  programlarında başarı sırası en düşük 240 bininci sırada, Tıp Fakültesi için 40 bininci sırada   puan almaları şartı aranacaktır.)

 

 1. 1-SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 2. ACT (Minimum 21 Puan)
 3. Abitur (3.3)
 4. Fransız Bakolaryası (Minimum 10)
 5. GCE A Leevel Sertifikası (Minumum 2 ders A seviyesi)
 6. Uluslar arası Bakolarya (International Baccalaureat IB) (Minimum 28)
 7. Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) (Minimum 3.3)
 8. İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

3

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir. Başvuru dilekçesi sayfanın en altında "Ekler" kısmında yer almaktadır.)

 

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

 

 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

 

 1. ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 

 1.  ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)

 

 1.  İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

 


Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 

4

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

 

 1. 3 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf

 

 1. Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu. (ikinci öğretim öğrencilerinden).

 

HESAP NUMARALARI

Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi Hesap Numaraları: Şube Kodu: 2294

İkinci Öğretim Hesap Numarası:  17000-5005   IBAN: TR130001002294000170005005

Harç Ücretleri için tıklayınız...

 

Ekler

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Başarı Durumuna Göre).docx
2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Başarı Durumuna Göre).pdf