Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Akademik Takvim

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu hariç)

GÜZ YARIYILI

11-16 Ağustos 2017

Elektronik Kayıtlar

14-18 Ağustos 2017

Manuel Kayıtlar

11-15 Eylül 2017

Kayıt Yenileme

 

19-20-21 Eylül 2017

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

 

05 Ekim 2017

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

 

22 Eylül 2017

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı. (Katılım Zorunludur.)

18-22 Eylül 2017

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

18 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

22 Aralık 2017

Derslerin Sonu

25 Aralık 2017 – 06 Ocak 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

12 Ocak 2018

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

15-19 Ocak 2018

Bütünleme Sınavları

26 Ocak 2018

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

12-16 Şubat 2018

Kayıt Yenileme

19-23 Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

19 Şubat 2018

Derslerin Başlaması

25 Mayıs 2018

Derslerin Sonu

28 Mayıs - 08 Haziran 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

14 Haziran 2018

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

18-22 Haziran 2018

Bütünleme Sınavları

24 Haziran 2018

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

25-27 Haziran 2018

Geçici Kayıt

28-29 Haziran 2018

Kesin Kayıtlar

02 Temmuz 2018

Derslerin Başlaması

17 Ağustos 2018

Derslerin Sonu

27-31 Ağustos 2018

Yaz Okulu Sonu Sınavları

02 Eylül 2018

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 19-20-21 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken  İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı  Seviye Tespit Sınavına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

05 Ekim 2017 tarihinde yeni kayıtlanan öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 15:00'te öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılacaktır.

Üniversitemizin tüm I.sınıf öğrencileri YÖK dersleri kapsamında zorunlu olarak programa dahil edilen ve başlangıç seviyesinde İngilizce eğitimi verilen haftada 2 saatlik "Zorunlu Yabancı Dil" dersini almak durumundadır. 05 Ekim 2017 tarihinde Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet sınavında uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bu dersten muaf sayılacak ve başarı notları Zorunlu Yabancı Dil dersi olarak transkriptlerine işlenecektir. 

Üniversitemize 2017-2018 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2017-2018 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2018  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına, 01 Ocak  2018  iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günleri sınav yapılmasına

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda  bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURİZM FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

11-16 Ağustos 2017

Elektronik Kayıtlar

14-18 Ağustos 2017

Manuel Kayıtlar

28 Ağustos - 08 Eylül 2017

Kayıt Yenileme

20 Eylül 2017

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

11 - 15 Eylül 2017

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

11 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

15 Aralık 2017

Derslerin Sonu

18-29 Aralık  2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

05 Ocak 2018

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

08-12 Ocak 2018

Bütünleme Sınavları

14  Ocak  2018

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

15-19 Ocak 2018

Kayıt Yenileme

22-26 Ocak 2018

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

22 Ocak 2018

Derslerin Başlaması

27 Nisan 2018

Derslerin Sonu

30 Nisan-11 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

18 Mayıs 2018

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

21-25 Mayıs  2018

Bütünleme Sınavları

01 Haziran 2018

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT:  20 Eylül 2017  tarihinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 10:00'da  Turizm Fakültesinde yapılacaktır.

Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyıl bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

19-20-21 Eylül 2017

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı  Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

22 Eylül 2017

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur.)

18 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

05 Ekim 2017

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin  Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

22 Aralık 2017

Derslerin Sonu

05 Ocak 2018

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

10-11-12 Ocak 2018

Güz Yarıyılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 

BAHAR YARIYILI

19 Şubat 2018

Derslerin Başlaması

25 Mayıs 2018

Derslerin Sonu

01 Haziran 2018

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

06-07-08 Haziran 2018

Bahar Yarıyılı Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 

NOT: 19-20-21 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaparken  İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı  Seviye Tespit Sınavına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

05 Ekim 2017 tarihinde yeni kayıtlanan  öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 15:00'te öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılacaktır.

Üniversitemizin tüm I.sınıf öğrencileri YÖK dersleri kapsamında zorunlu olarak programa dahil edilen ve başlangıç seviyesinde İngilizce eğitimi verilen haftada 2 saatlik "Zorunlu Yabancı Dil" dersini almak durumundadır. 05 Ekim 2017 tarihinde Zorunlu Yabancı Dil dersi Muafiyet sınavında uygulanacak olan iki ayrı test değerlendirmesi sonucunda Güz ve Bahar Dönemi için 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bu dersten muaf sayılacak ve başarı notları Zorunlu Yabancı Dil dersi olarak transkriptlerine işlenecektir. 

Üniversitemize 2017-2018 Akademik yılı başında kayıt yaptıran ve daha önceki tarihlerde kayıt yaptıran ve herhangi bir ders almaksızın kaydını dondurmuş olan öğrenciler 2017-2018 Güz ve Bahar dönemlerinde Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olabilmesi için bölümlerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmesi zorunludur.

Bahar Yarıyılında: 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 01 Mayıs  2018  Emek ve Dayanışma Günü iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günleri ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyılda bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1

11-16 Ağustos 2017

Elektronik Kayıtlar

14-18 Ağustos 2017

Manuel Kayıtlar

18 Eylül 2017

Derslerin Başlangıcı

22 Ocak–02 Şubat 2018

Ara Tatil

01 Haziran 2018

Ders Bitimi

18-22 Haziran 2018

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

02-06 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 2

11-15 Eylül 2017

Kayıt Yenileme 

11 Eylül 2017

Derslerin Başlangıcı

29 Ocak - 09  Şubat 2018

Ara Tatil

01 Haziran 2018

Ders Bitimi

18-22 Haziran 2018

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

02-06 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 3

05-09 Eylül 2017

Kayıt Yenileme 

05 Eylül 2017

Derslerin Başlangıcı

15 Ocak - 26 Ocak 2018

Ara Tatil

25 Mayıs 2018

Ders Bitimi

11-15 Haziran 2018

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

02-06 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 4

05-08 Eylül 2017

Kayıt Yenileme

05 Eylül 2017

Derslerin  Başlangıcı

22 Ocak-02 Şubat 2018

Ara Tatil

22 Haziran 2018

Ders Bitimi

02-13 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavları

   

DÖNEM 5

05-08 Eylül 2017

Kayıt Yenileme

05 Eylül 2017

Derslerin  Başlangıcı

22 Ocak - 02 Şubat 2018

Ara Tatil

08 Haziran 2018

Ders Bitimi

18-29 Haziran 2018

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 6

17 Temmuz 2017

Kayıt Yenileme

17 Temmuz 2017

Derslerin  Başlangıcı

15 Temmuz 2018

Ders Bitimi

TÜM SINIFLAR İÇİN BAHAR YARIYILI HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

12-16 Şubat 2018

Kayıt Yenileme

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

19 Haziran 2017

Yabancı Dil Sınavları

11-12 Temmuz 2017

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

03-06 Temmuz 2017

2017-2018 Güz Yarıyılı  Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

11 Temmuz 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Bilim Sınavları

12 Temmuz 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

13-14 Temmuz 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

17 Temmuz 2017

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

18 Temmuz 2017

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

11-13 Eylül 2017

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

11-15 Eylül 2017

2017-2018 Güz Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

11-15 Eylül 2017

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

18-22 Eylül 2017

Ders Ekleme,Bırakma/ Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

18 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

22 Aralık 2017

Derslerin Sonu

25 Aralık 2017-05 Ocak 2018

Güz Yarıyıl Sonu Final Sınavları

15 - 19 Ocak 2018

Güz Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

25 Ağustos 2017

Danışman Atamaları İçin Son Gün

19 Ocak 2018  

2017-2018 Güz Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

02 Şubat 2018

2017-2018 Güz Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

02 Ocak - 5 Şubat 2018

Tez Savunma Sınavları

05 Şubat 2018

2017-2018  Bahar Yarıyılı İçin i Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

02 Ocak - 20 Şubat 2018

Doktora Yeterlik Sınavları

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

17 Ocak 2018

Yabancı Dil Sınavları

22-24 Ocak 2018

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

01-06 Şubat 2018

2017-2018 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

08 Şubat 2018

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Bilim Sınavları

09 Şubat 2018

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

12-14 Şubat 2018

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

15 Şubat 2018

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

16 Şubat 2018

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

12-14 Şubat 2018

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

12-16 Şubat 2018

2017-2018 Bahar Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları

Program Kayıtları

12-16 Şubat 2018

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

19-23 Şubat 2018

Ders Ekleme, Bırakma/ Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

19 Şubat 2018

Derslerin Başlaması

25 Mayıs 2018

Derslerin Sonu

28 Mayıs-08 Haziran 2018

Bahar Yarıyıl Sonu Final Sınavları

18-22 Haziran 2018

Bahar Yarıyılı Sonu Bütünleme Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

15 Şubat 2018

Danışman Atamaları İçin Son Gün

14 Haziran 2018

2017-2018 Bahar Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi  İçin Son Gün

29 Haziran 2018

2017-2018 Bahar Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

01 Haziran -31 Ağustos 2018

Tez Savunma Sınavları

31 Ağustos 2018

2017-2018 Güz Yarıyılı İçin  Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

11 Haziran - 11 Temmuz 2018

Doktora Yeterlik Sınavları

  • 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle ders telafilerinin 31 Ağustos 2017 Perşembe günü öğleden sonra, iş günü olarak Kurban Bayramı Arifesi olarak tatil olmasından dolayı 01 Eylül 2017 Cuma ve 04 Eylül 2017 Pazartesi günü iş günü olarak Kurban Bayramı olarak tatil olmasından dolayı, yapılamayan derslerin telafisinin 05-10 Eylül 2017 tarihlerinde yapılmasına,
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü iş günü tatil olmasından dolayı yapılamayan derslerin telafisinin takip eden cumartesi ve pazar günleri yapılması.

 

 

ÇANAKAKLE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

21 Ağustos 2017 Son Başvuru Tarihi

2017-2018 Güz Yarıyılı Başvurularının Kabul Edilmesi

25 Ağustos 2017

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

05-07 Eylül 2017

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

07 Eylül 2017

Boş Kalan Kontenjanların Duyurulması

08 Eylül 2017

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

18-22 Eylül 2017

Devam Eden Öğrenciler İçin Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme

25-29 Eylül 2017

Ders Ekleme Bırakma

Dersler ve Sınavlar

25 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

29 Aralık 2017

Derslerin Sonu

22 Ocak–09 Şubat 2018

Dönem Sonu Sınavları

12-16 Şubat 2018

Bütünleme Sınavları

 

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

06 Şubat 2018 Son Başvuru Tarihi

2017-2018 Bahar Yarıyılı Başvurularının Kabul Edilmesi

09 Şubat 2018

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

12-14 Şubat 2018

Asil Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

14 Şubat 2018

Boş Kalan Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması

15-16 Şubat 2018

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

19-23 Şubat 2018

Devam Eden Öğrenciler İçin Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme

06 - 10 Mart 2018

Ders Ekleme ve Bırakma

Dersler ve Sınavlar

05 Mart 2018

Derslerin Başlaması

08 Haziran 2018

Derslerin Sonu

11-29 Haziran 2018

Dönem Sonu Sınavları

02-06 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavları

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN AKADEMİK TAKVİMİ

(Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu hariç)

GÜZ YARIYILI

12-16 Ağustos 2016

Elektronik Kayıtlar

15-19 Ağustos 2016

Manüel Kayıtlar

05-09 Eylül 2016

Kayıt Yenileme

20-21 Eylül 2016

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

28 Eylül 2016

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin YDİ101-YDİ102 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

22 Eylül 2016

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı. (Katılım Zorunludur.)

19-23 Eylül 2016

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

26 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

30 Aralık 2016

Derslerin Sonu

02 Ocak 2017-13 Ocak 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

20 Ocak 2017

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

23-27 Ocak 2017

Bütünleme Sınavları

03 Şubat 2017

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

13-17 Şubat 2017

Kayıt Yenileme

20-24 Şubat 2017

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

20 Şubat 2017

Derslerin Başlaması

26 Mayıs 2017

Derslerin Sonu

29 Mayıs 2017-09 Haziran 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

16 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

19-23 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

02 Temmuz 2017

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN YAZ OKULU

03-05 Temmuz 2017

Geçici Kayıt

06-07 Temmuz 2017

Kesin Kayıtlar

10 Temmuz 2017

Derslerin Başlaması

25 Ağustos 2017

Derslerin Sonu

26-29 Ağustos  2017

Yaz Okulu Sonu Sınavları

01 Eylül  2017

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 20-21 Eylül 2016 tarihinde yapılacak Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini kayıt esnasında belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

28 Eylül 2016 tarihinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi (YDİ101-YDİ102) Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 15:00'te öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılacaktır.

Güz Yarıyılında; 28 Ekim 2016 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına

Bahar Yarıyılında: 01 Mayıs  2017  Emek ve Dayanışma Günü,  19 Mayıs 2017 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyılında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için her iki yarıyıl bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURİZM FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

12-16 Ağustos 2016

Elektronik Kayıtlar

15-19 Ağustos 2016

Manüel Kayıtlar

   05-09 Eylül 2016

Kayıt Yenileme

19 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

20-21 Eylül 2016

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

28 Eylül 2016

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin YDİ101-YDİ102 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

22 Eylül 2016

Zorunlu ve İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı. (Katılım Zorunludur.)

19-23 Eylül 2016

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

23 Aralık 2016

Derslerin Sonu

26 Aralık 2016-06 Ocak 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

13 Ocak 2017

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

16-20 Ocak 2017

Bütünleme Sınavları

22 Ocak 2017

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

BAHAR YARIYILI

23-27 Ocak 2017

Kayıt Yenileme

30 Ocak 2017

Derslerin Başlaması

30 Ocak-03 Şubat 2017

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

13 Mayıs 2017

Derslerin Sonu

15-26 Mayıs  2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

05 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

08-12 Haziran 2017                        

Bütünleme Sınavları

19 Haziran  2017

Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

NOT: 20-21 Eylül 2016 tarihinde yapılacak Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini kayıt esnasında belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

28 Eylül 2016 tarihinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi (YDİ101-YDİ102) Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 15:00'te öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılacaktır.

Güz Yarıyılında; 28 Ekim 2016 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına

Bahar Yarıyılında: 01 Mayıs  2017  Emek ve Dayanışma Günü  iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

Güz ve Bahar Yarıyıllarında: YÖK zorunlu derslerinin 60 saate tamamlatılması için bir Cumartesi günü ders yapılmasına

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

20-21 Eylül 2016

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı  Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

28 Eylül 2016

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler İçin YDİ101-YDİ102 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı (İngilizce)

22 Eylül 2016

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Katılım Zorunludur.)

26 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

30 Aralık 2016

Derslerin Sonu

06 Ocak 2017

Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

11-12 Ocak 2017

Güz Yarıyılı Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 

BAHAR YARIYILI

20 Şubat 2017

Derslerin Başlaması

26 Mayıs 2017

Derslerin Sonu

02 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

07-08 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 

NOT: 20-21 Eylül 2016 tarihinde yapılacak Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavlarına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istediğini kayıt esnasında belirten öğrenciler için yapılacak olan İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavına ait detaylar  Yabancı Diller Yüksekokulu Web sitesinden duyurulacaktır. (http://ydyo.comu.edu.tr)

28 Eylül 2016 tarihinde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği Zorunlu Yabancı Dil dersi (YDİ101-YDİ102) Muafiyet Sınavı (İngilizce)  saat 15:00'te öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılacaktır.

Güz Yarıyılında; 28 Ekim 2016 öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi-Pazar günü ders yapılmasına

Bahar Yarıyılında: 01 Mayıs  2017  Emek ve Dayanışma Günü,  19 Mayıs 2017 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı bir Cumartesi günü ders yapılmasına,

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

DÖNEM 1

12-16 Ağustos 2016

Elektronik Kayıtlar

15-19 Ağustos 2016

Manüel Kayıtlar

26 Eylül 2016

Derslerin Başlangıcı

30 Ocak–10 Şubat 2017

Ara Tatil

09 Haziran 2017

Ders Bitimi

19-23 Haziran 2017

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

03-07 Temmuz 2017

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 2

19-23 Eylül 2016

Kayıt Yenileme 

19 Eylül 2016

Derslerin Başlangıcı

13-24 Şubat 2017

Ara Tatil

02 Haziran 2017

Ders Bitimi

12-16 Haziran 2017

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

26-30 Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 3

22-26 Ağustos 2016

Kayıt Yenileme 

22 Ağustos 2016

Derslerin Başlangıcı

16 Ocak–27 Ocak 2017

Ara Tatil

26 Mayıs  2017

Ders Bitimi

05-09 Haziran 2017

Yıl Sonu Sınavları (Finaller)

19 23Haziran 2017

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 4

22-26 Ağustos 2016

Kayıt Yenileme

22 Ağustos 2016

Derslerin  Başlangıcı

16-27 Ocak  2017

Ara Tatil

16 Haziran 2017

Ders Bitimi

26 Haziran- 06 Temmuz 2017

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 5

22-26 Ağustos 2016

Kayıt Yenileme

22 Ağustos 2016

Derslerin  Başlangıcı

16-27 Ocak  2017

Ara Tatil

16 Haziran 2017

Ders Bitimi

26 Haziran - 06 Temmuz 2017

Bütünleme Sınavları

DÖNEM 6

11-15 Temmuz 2016

Kayıt Yenileme

15 Temmuz 2016

Derslerin  Başlangıcı

14 Temmuz 2017

Ders Bitimi

TÜM SINIFLAR İÇİN BAHAR YARIYILI HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

13-17 Şubat 2017

Kayıt Yenileme

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

15 Haziran 2016

Yabancı Dil Sınavları

22-27 Haziran 2016

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

22-27 Haziran 2016

2016-2017 Güz Yarıyılı  Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi

30 Haziran 2016

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Bilim Sınavları

11 Temmuz 2016

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

12-13 Temmuz 2016

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

14 Temmuz 2016

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

15 Temmuz 2016

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

05-09 Eylül 2016

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

 

Program Kayıtları

05-09 Eylül 2016

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

19-23 Eylül 2016

Ders Ekleme / Bırakma, Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

26 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

30 Aralık 2016

Derslerin Sonu

02-13 Ocak 2017

Güz Yarıyıl Sonu Final Sınavları

23-27 Ocak 2017

Güz Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

02 Eylül 2016

Danışman Atamaları İçin Son Gün

20 Ocak 2017

2016-2017 Güz Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

31 Ocak 2017

2016-2017 Güz Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

02 Ocak-03 Şubat 2017

Tez Savunma Sınavları

06 Şubat 2017

2016-2017 Bahar Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

02 Ocak-28 Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavları

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

17 Ocak 2017

Yabancı Dil Sınavları

23-25 Ocak 2017

Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi

23-25 Ocak 2017

2016-2017 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

27 Ocak 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Bilim Sınavları

31 Ocak 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

01-03 Şubat 2017

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

03 Şubat 2017

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

06 Şubat 2017

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

01-06 Şubat  2017

Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

Program Kayıtları

13-17 Şubat 2017

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman Onayları

20-24 Şubat 2017

Ders Ekleme / Bırakma, Danışman Onayları

Dersler ve Sınavlar

20 Şubat 2017

Derslerin Başlaması

26 Mayıs 2017

Derslerin Sonu

29 Mayıs-09 Haziran 2017

Bahar Yarıyıl Sonu Final Sınavları

19-23 Haziran 2017

Bahar Yarıyılı Sonu Bütünleme Sınavları

Öğretim Üyeleri, Danışmanlar ve Yönetim

10 Şubat 2017

Danışman Atamaları İçin Son Gün

16 Haziran 2017

2016-2017 Bahar Yarıyılı Final Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi  İçin Son Gün

02 Temmuz 2017

2016-2017 Bahar Yarıyılı Bütünleme Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Gün

05 Haziran-31 Ağustos 2017

Tez Savunma Sınavları

31 Ağustos 2017

2017-2018 Güz Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye Bildirilmesinin Son Günü

12 Haziran-12 Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavları

  • 30 Ağustos 2016 Salı günü Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle ders telafilerinin 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılması,
  • 28 Ekim 2016 Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle ders telafilerinin 30 Ekim 2016 tarihinde yapılması,
  • 01 Mayıs 2017 Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olması nedeniyle ders telafilerinin 06 Mayıs 2017 tarihinde yapılması,
  • 19 Mayıs 2017 Cuma Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olması nedeniyle ders telafilerinin 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması,
  • 30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı iş günü olarak tatil olmasından dolayı yapılamayan ders telafilerinin 31 Ağustos 2017 tarihinde yapılması,

 

  • Yabancı dil sınavlarının tarihi Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenecektir.
  • Yabancı Uyruklu Başvuran Adaylar için yapılacak Türk Dili Sınavının tarihi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından belirlenecektir.

 

ÇANAKAKLE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

26 Ağustos 2016 Son Başvuru Tarihi

2016-2017 Güz Yarıyılı Başvurularının Kabul Edilmesi

02 Eylül 2016

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

05-07 Eylül 2016

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

07 Eylül 2016

Boş Kalan Kontenjanların Duyurulması

08-09 Eylül 2016

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

05-09 Eylül 2016

Devam Eden Öğrenciler İçin Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme

19-20 Eylül 2016

Danışman Onayları

26 -30 Eylül 2016

Ders Ekleme Bırakma

Dersler ve Sınavlar

26 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

30 Aralık 2016

Derslerin Sonu

23 Ocak–10 Şubat 2017

Dönem Sonu Sınavları

13-17 Şubat 2017

Bütünleme Sınavları

 

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

07 Şubat 2017

2016-2017 Bahar Yarıyılı Başvurularının Kabul Edilmesi

10 Şubat 2017

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

13-15 Şubat 2017

Asil Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

15 Şubat 2017

Boş Kalan Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması

16-17 Şubat 2017

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

Program Kayıtları

20-24 Şubat 2017

Devam Eden Öğrenciler İçin Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme

27-28 Şubat 2017

Danışman Onayları

06-10 Mart 2017

Ders Ekleme ve Bırakma

Dersler ve Sınavlar

06 Mart 2017

Derslerin Başlaması

09 Haziran 2017

Derslerin Sonu

12-30 Haziran 2017

Dönem Sonu Sınavları

03-07 Temmuz 2017

Bütünleme Sınavları